Navigate / search

Kulturrådet inviterer til dialogmøte om innkjøpsordningen

Kulturrådet inviterer til dialogmøte om innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur.

Kulturrådets administrasjon og representanter fra Vurderingsutvalget for prosa, Vurderingsutvalget for lyrikk og Vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur vil informere om status for ordningen, og det blir åpnet for spørsmål og diskusjon.

Møtet finner sted 19. april 2017  kl. 10:00 – 12:00 i Mølleparken 2, Oslo. Mer info og fullt program finnes her.