Sakprosa for barn i Sakprosa

Kvess blyanten, tidsskriftet Sakprosa lager temanummer om sakprosa for barn!
Kvess blyanten, tidsskriftet Sakprosa lager temanummer om sakprosa for barn!

Tidsskriftet Sakprosa inviterer nå relevante fagpersoner fra hele Norden til å bidra med forskningsartikler om sakprosa for barn.

«Vilkårene for produksjon og resepsjon av sakprosa for barn vies stadig større oppmerksomhet i kulturoffentligheten. Parallelt med at saken er satt på den kulturpolitiske dagsordenen, har litteratur- og språkforskere i økende grad fattet interesse for feltet. Den norske sakprosaen for barn sies å holde stadig høyere “litterær kvalitet”, samtidig som den faglitterære leserkontrakten blir mindre tydelig, og vi ønsker å fange opp og problematisere denne utviklingen i et tverrfaglig temanummer med bidrag som nærmer seg sakprosa for barn fra ulike perspektiver.»

Tidsskriftet søker artikler som undersøker både samtidige og historiske tekster, og de ønsker også å se på kvalitet i sakprosa for barn. Frist for innsending av bidrag er satt til 1. november, og du kan lese mer her: Call for papers: sakprosa for barn, Tidsskriftet Sakprosa (PDF)