Navigate / search

Legenden om Sally Jones til museet

16. november åpnet instituttets utdanningsleder, Dag Larsen, en ny utstilling for barn i alle aldre på Norsk maritimt museum. Utstillingen dreier seg rundt Jakob Wegelius’ Legenden om Sally Jones, som vant Augustpriset i 2008.

Les mer

Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018. Stipendet er på kr 50 000. Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Søknadsfristen er 15. januar 2018.

Les mer

Sameløft i kulturmeldingen

Kulturministeren vil kartlegge og løfte frem samiske kunst- og kulturuttrykk i forbindelse med ny kulturmelding. Et viktig steg på veien, i følge sametingspresidenten.

Les mer