Barnelitteraturforskning 2017

Lyst til å vite hva som har skjedd på fag- og forskningsfronten på det barnelitterære feltet i 2017? Norsk barnebokinstitutt presenterer hvert år en bibliografi av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Les mer

Barnelitteraturforskning 2016

Lyst til å vite hva som har skjedd på fag- og forskningsfronten på det barnelitterære feltet i 2016? NBI presenterer hvert år en bibliografi av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Les mer

Barnelitteraturforskning 2015

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2015. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Les mer

Barnelitteraturforskning 2014

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2014. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Les mer

Barnelitteraturforskning 2013

Bøker, bibliografier, statistikk og småskrift

Arneberg, Sofie: Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i Norge 2012
(I: https://barnebokinstituttet.no/artikkel/1370/statis… Publisert 16.12.2013)

Les mer

Barnelitteraturforskning 2012

Bibliografi over norsk fag- og forskingslitteratur om barnelitteratur

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2012. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger

Les mer

Barnelitteraturforskning 1997-2011

Bibliografier over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Bibliografien utarbeides fra 2012 av NBs forskningsbibliotekar Anne Krsitn Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger, og den omfatter

– Norske forskere og journalisters arbeid om norsk barne- og ungdomslitteratur

– Norske forskeres arbeid om internasjonal barne- og ungdomslitteratur

– Utenlandske forskeres arbeid om norsk barne- og ungdomslitteratur

Les mer