Navigate / search

Hva forsker du på? Indianere i svensk barne- og ungdomslitteratur

Yvonne Pålsson

Det er lett å tenke seg indianerbøker som en amerikansk sjangertradisjon vi primært har importert gjennom oversettelser, men det finnes faktisk en levende tradisjon i våre nordiske land for å skrive denne typen litteratur.

Lina Undrum Mariussen har bedt Yvonne Pålsson, doktorand ved Institutionen för kultur- och medievetenskap, Umeå Universitet, fortelle litt om sin forskning på svenske indianerbøker.

Les mer

Les mer

Barnelitteratur som biologisk våpen

Barnelitteraturen kunne ytt Harald Eia biologisk vaskehjelp som hadde tatt seg langt bedre ut enn eremittiske forskere. Dyr og barn kobles ofte i barnelitteraturen for å understreke det naturlige – i betydningen biologisk, opprinnelig, det som (ennå) ikke er sivilisert. Menneskelige egenskaper synliggjøres nettopp (eller paradoksalt nok) gjennom dyret, og i Æsops fabler benyttes dyr som «fyrstespeil».

Les mer

Godt eller bare grenselønst?

Barn i 2009 må pent finne seg i at også foreldrene kan bli oppslukt av de nye bildebøkene, og at forfattere bevisst legger inn intertekstuelle referanser i fortellingene som bare de voksne kan forstå. Hvordan påvirker dette barnelitteraturen og barnas leseropplevelser? Les mer

Les mer

Faen heller!

Man banner ikke i barnebøker. Man banner i hvert fall ikke i barnebøker som skal brukes til høytlesning i skolen.

Les mer