Navigate / search

Nordisk forskerkonferanse 2016: Med bilden i fokus

Nordisk forskerkonferanse 2016: Med bilden i fokus inviterer forskere til å melde seg på.
Med noen års mellomrom arrangeres det en nordisk konferanse om barnet og ungdomslitteratur, av de nordiske barnebokinstituttet. I artikkelen kan du lese invitasjonen til konferansen i august.

Les mer

Ny forskningsartikkel om hjem og kronotoper

En ny og spennende forskningsartikkel er publisert på BLFTs sider (Barnelitterært forskningstidsskrift). Artikkelen, skrevet av Atle Krogstad, tar for seg tre bøker av Gro Dahle og Svein Nyhus, og ser på hjemmet som en kronotop. Et begrep som er tatt fra Bakhtin, og som (veldig kort fortalt) betyr hvordan tid og rom er presentert i litteratur og språk. Les mer om kronotoper, Bakhtin og hjemmet her:

Les mer

Barnelitteraturforskning 2015

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2015. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Les mer

Skrive for å formidle – nytt forskningsprosjekt lansert

21. januar ble forskningsprosjektet «Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse» i regi av Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark lansert. Prosjektet skal undersøke hva forestillingspraksis i Den kulturelle skolesekken kan bety for de skrivekunstneriske prosessene, og for litteraturformidlerens arbeidsprosesser, for hvordan barn og unge opplever barnelitteratur i dag.

Les mer

Nytt digitalt arkiv for irske barnebøker

Arkivet er et resultat av et to-årig prosjekt, som startet i desember 2013 og ble avsluttet i desember 2015. Arkivet heter The National Collection of Children’s Books (NCCB), og prosjektet ble utført av Church of Ireland College of Education and Trinity College Dublin, med økonomisk støtte fra det irske forskningsrådet. Prosjektet ble ledet av Dr Pádraic Whyte (School of English, Trinity College Dublin) og Dr Keith O’Sullivan (Church of Ireland College of Education).

Les mer