Navigate / search

Juryens begrunnelser for bokåret 2009

Juryen har lest seg gjennom nok et bokår. Barne- og ungdomsbokåret 2009 har vært preget av et stort antall utgivelser som tar for seg samfunnsspørsmål. Det har kommet bøker som skildrer krig, fattigdom, og kulturelle og religiøse motsetninger. Men det kanskje aller mest framtredende temaet har vært miljø- og klimaproblemer, som har vært tema i et stort antall både fag- og skjønnlitterære bøker.

Les mer

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur 2009

Bokåret 2009 har vært preget av samfunnsspørsmål, og særlig miljø- og klimaproblemer har hatt en sentral rolle i mange bøker. Spennings- og grøssertrenden fortsetter, og er i økende grad å finne i bøker også for yngre lesere. Det er også positivt å se at stadig flere av utgivelsene speiler at vi lever i et flerkulturelt samfunn

Les mer

Juryens begrunnelser for bokåret 2008

På bakgrunn av bøkene vi har lest i år, kan vi slå fast at norske barne- og ungdomsbokforfattere er modige og i forkant. De er ikke redde for å gå inn og behandle vanskelige temaer. Men i stadig større grad tør de også ta konsekvensene av tematikken de behandler, selv når den er tøff. Tiden da vanskelige temaer ble avrundet med en forsonende slutt – enten det var troverdig eller ikke – synes å være på hell.

Les mer

Juryens begrunnelser for bokåret 2007

En jury på fem personer har lest og tatt stilling til alle nye bøker for barn og ungdom som ble gitt ut her til lands i løpet av 2007. Det er en oppgave som gjør en uvanlig bortskjemt på gode leseropplevelser. Og jo mer bortskjemt en blir, jo sterkere blir suget etter nye opplevelser, noe vi ikke har sett før, en litteratur som ikke nøyer seg med å følge reglene, men som sprenger seg fri fra etablerte grenser og skaper noe nytt.

Les mer