Navigate / search

Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?

Norsk barne- og ungdomslitteratur har lenge dreid seg om norske miljøer og vist påfallende lite interesse for de multikulturelle møtene som økt mobilitet har ført med seg. Det siste tiåret har denne tendensen snudd, og barnelitteraturen har kommet med sitt bidrag til forståelsen av en ny type kulturmøter som er typiske for en senmoderne, globalisert kultur.

Les mer

Språk, migrasjon og sanselighet

Maria Teresa Andruetto ga ut sin første bok da hun var førti år gammel. Hun har publisert lyrikk, romaner, noveller, artikler, essays og teater for både barn og voksne. Bøkene hennes dekker et bredt spekter av temaer.

Les mer