Den barnelitterære fortellerstemmen

Fortellerstemmen karakteriserer barnelitteraturen. Men fortellerstemmen er knyttet til mediet, være seg fortellingen publiseres gjennom papirteknologi eller elektroniske skjermer. Fortellerstemmen har ulike former for klang, som gir ulike lydbilder. Den har et såkalt barneperspektiv, som både gjør ulike former for selvfremstillinger mulig og som åpner for at kompliserte samfunnsforhold kan presenteres for selv små barn.

Les mer

Kjønn og roller

«Kjønn og roller» er en samling av artikler som ser på hvordan kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsroller blir tatt for seg i barne- og ungdomslitteratur. Du kan velge hvilken artikkel du vil lese nedenfor, eller trykke her for å se en oversikt over samlingen.

Barnelitteratur som biologisk våpen

Kvinnelige robinsonader – unge heltinner fram i lyset

Mannlige mønster i ny avhandling

Fint å ha far

Frigjort og uskyldig? Om heteroseksualitet som norm

Libido i barneboka – en litteraturviters guide til godbitene

Et evig tema

Da ungpikene fikk en fortellerstemme

Frigjort og uskyldig? Om heteroseksualitet som norm

Kjønnsidentiteter på tvers

Les mer

Barnelitteratur i verden

«Barnelitteratur i verden» er en samling av artikler som tar for seg både norsk barne- og ungdomslitteratur i utlandet, men også hva man kan se på av ulik litteratur fra rundt om i verden. Trykk her for å se en oversikt over alle artiklene, eller velg den artikkelen du vil lese under.

Les mer

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag åpnet NBIs utstilling «Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse» – torsdag 18.9

Barnelitteraturen og grunnloven møttes i opplysningstida, de begynte på skolen sammen. Men de fikk ganske ulike vilkår. Der barnet var i fokus for barnelitteraturen, ble barnet så vidt nevnt i grunnloven. Ikke før i år, 200 år etter at klassen startet, ble barnets rettigheter inkludert i grunnloven. Nå møtes de igjen i Norsk barnebokinstitutts utstilling og artikkelserie.

Les mer

Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse

Det kan være vanskelig å se hva grunnloven og barnelitteraturen har felles, men de startet faktisk i samme klasserom, det klasserommet som opplysningstidens menneske- og livssyn utgjorde. Men med tiden forandret samfunnet seg, derfor forandret også loven og litteraturen seg. Mens sistnevnte fulgte med i timen og jevnlig tilpasset seg, endret loven seg i rykk og napp. Gitt deres vidt forskjellige formål er ikke det så rart.

Les mer