Nye, norske bøker for barn og unge – blir de utkonkurrert?

At det fortsettes å produseres og utgis ny litteratur for barn og unge, velger jeg å tro på som noe de aller fleste med sunn fornuft ser på som noe udelt positivt. Og ikke minst hvor viktig det er at den formidles. Men midt oppi alle disse spennende, humoristiske, gjenkjennende bøkene – blir de nye, norske bøkene for barn og unge utkonkurrert av de oversatte?

Les mer

Fortsettelse følger

To gutter kommer inn i skolebiblioteket med lapp fra læreren i hånda med oppdrag: Levere og låne bok. Gutt 1 leverer ei bok i serien ”En pingles dagbok” og overbringer hilsen fra læreren om at jeg skal hjelpe ham å finne noe annet en pingle denne gangen. Gutt 2 leverer ei bok i en fantasyserie og vil ha neste bok.

Les mer

Kvalitet og kommers

Kommersialiseringa og serialiseringa av norske barne- og ungdomsbøker er et faktum. Det er bare å se på statistikken for antall utgivelser retta mot barna og unge. Mange stiller seg kritiske til denne utviklinga, og hevder at masseproduksjonen og seriene går på bekostning av bøkenes kvalitet. Men er det nødvendigvis slik at kvantitet alltid går på bekostning av kvalitet? Kan det være slik at kvantitet noen ganger er en forutsetning for tilgang på kvalitet?

Les mer

Sluk ein serie

Bokseriane omringar oss på alle kantar. I bokhandelen står En pingles dagbok og ventar på deg, i biblioteket møter du Bjørn Sortland sine kunstdetektivar, og det skal godt gjerast å gå på kino utan å treffe på Katniss frå Dødslekene eller kanskje Karsten og Petra står på lur? Skal vi uroe oss over at marknaden fyllast med seriar av variabel kvalitet? Eller har denne litteraturen noko som vi skal ta i mot og gle oss over?

Les mer