Navigate / search

Tilrettelagt kvalitet?

Det synes lenge å ha vært et overordnet mål for norsk kultursatsing å gjøre kultur tilgjengelig for alle. Et slags krav om kunst med universell utforming. Men hvordan påvirker dette kvaliteten på kunsten? spør Lene Ask i et essay på kulturrådets nettsider.

Formidling og deltakelse

Kan barn bli interessert i kunst gjennom tvang? spør Vera Micaelsen i sin rapport fra NBIs seminar om formidling av, og deltakelse i, kunstprosesser rettet mot barn og unge. Seminaret var en del av NBIs forskningsprosjekt «Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse».

Les mer

Kaisa Laaksonen blir leder for Barnboksinstitutet i Finland

«Barnlitteratur omfattar allting, den bjuder på fantastiska äventyr, känslor och upplevelser. En god läsförmåga är grunden för all inlärning”, sier Kaisa Laaksonen i en pressemelding. ”Som Barnboksinstitutets föreståndare vill jag tillsammans med andra proffs inom barnlitteraturens verksamhetsområde arbeta för att böcker i framtiden är en viktig del av vardagen för alla barn i Finland.”

Les mer

NBIs julegløgg tirsdag 29. november

Tradisjonen tro ønsket vi velkommen til en ettermiddag med faglige drypp, julegløgg med og uten, møte med gamle og nye venner og bransjekontakter. Kristin Ørjasæter innledet med reisebrev fra Iran, og Ruth Lillegraven leste fra diktboka Eg er eg er eg er og fortalte om prosessen rundt boka. Takk til de som satte av ettermiddagen og ble med inn i førjulstiden sammen med oss!

Les mer

Illustrasjoner er ikke til pynt

Det er en økende internasjonal trend at bøker er illustrerte. Ikke bare bildebøker, men også bøker som tradisjonelt har vært rene tekstbøker får nå illustrasjoner, uavhengig om dette er barnebøker, ungdomsbøker eller bøker for de unge voksne. Er det bare en motesving, eller er det en reell endring i bruk av illustrasjoner?

Les mer

Bokslukerprisen til Ingeborg Dybvig og «Forfulgt i London»

Bokslukerprisen er en nasjonal leselystpris for 6. trinn i regi av Foreningen !les, som har til hensikt å fremme lesing og leselyst og sette fokus på den gode litteraturen som blir gitt ut for barn fra 10 til 12 år. For andre år på rad har prosjektet vært fullbooket, og mer enn 25.000 sjetteklassinger har deltatt.

Les mer

Ny pris: Biblioteksentralens formidlingspris er på en halv million kroner

– Skole- og folkebibliotek gjør en imponerende og umistelig innsats for å utvikle en allsidig og mangfoldig litterær offentlighet i Norge og betyr mye for svært mange mennesker, sier Kjartan Vevle, bibliotekfaglig direktør i Biblioteksentralen. Prisen skal gå til et fremragende formidlingstiltak gjennomført i regi av et skole- eller folkebibliotek, og er planlagt delt ut annethvert år. Første gang blir under Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø i mars 2016.

Les mer

Ny nettside lærer barnehagelærere å likestillingsteste bildebøker

Ressurssiden www.genustest.no er utviklet av Reform – ressurssenter for menn på oppdrag av Nordisk ministerråd og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Barnehagelærerstudenter og barnehagelærere i de ulike nordiske landene har vært med å utvikle siden, som gir et verktøy for hvordan barnehagen kan arbeide med likestilling, språk og litteratur.

Les mer