Navigate / search

Ny pris: Biblioteksentralens formidlingspris er på en halv million kroner

– Skole- og folkebibliotek gjør en imponerende og umistelig innsats for å utvikle en allsidig og mangfoldig litterær offentlighet i Norge og betyr mye for svært mange mennesker, sier Kjartan Vevle, bibliotekfaglig direktør i Biblioteksentralen. Prisen skal gå til et fremragende formidlingstiltak gjennomført i regi av et skole- eller folkebibliotek, og er planlagt delt ut annethvert år. Første gang blir under Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø i mars 2016.

Les mer

Ny nettside lærer barnehagelærere å likestillingsteste bildebøker

Ressurssiden www.genustest.no er utviklet av Reform – ressurssenter for menn på oppdrag av Nordisk ministerråd og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Barnehagelærerstudenter og barnehagelærere i de ulike nordiske landene har vært med å utvikle siden, som gir et verktøy for hvordan barnehagen kan arbeide med likestilling, språk og litteratur.

Les mer

Cinekid for professionals

Hvert år arrangeres barnefilm, tv- og mediefestivalen Cinekid i Amsterdam. I tillegg til at dette er et fantastisk og fargesprakende møte med nye filmer og nye medier for nederlandske barn og familier, retter en viktig del av programmet seg mot et internasjonalt, profesjonelt publikum.

Les mer

Forskning pågår – åpent seminar torsdag 29. oktober

På vegne av Barnelitterært Forskningstidsskrift inviterer NBI til åpent seminar om hva slags forskning som pågår i de skandinaviske landene i dag. Hvilke trender og tendenser i barne- og ungdomslitteraturen er det forskningen fanger opp? Hva slags forskning er det behov for? Seminaret retter seg mot fagfeltet, høyskoleansatte, bibliotekarer, lærere, studenter, forleggere, media og andre formidlere.

Les mer

Den barnelitterære fortellerstemmen

Norsk barnebokinstitutt gjennomfører hvert år en internt studie av et emne som vi oppfatter som sentralt for å forstå hva det er som skjer i barne- og ungdomslitteraturen. Vår hypotese er at barnelitteraturen er i ferd med å endre seg radikalt. For å forstå hvordan har vi i 2015 nettopp sett på den barnelitterære fortellerstemmen, og vil vi utover høsten presentere studier av ulike aspekter ved denne.

Les mer

Kritthvit barnelitteratur – debatten

Ellen Larsen i NBI skrev en kronikk i BT 19. september under tittelen Kritthvit barnelitteratur. Hun etterlyste en mer selvfølgelig flerkultur i bøkene, på lik linje med den vi ser ellers i samfunnet. Artikkelen skapte debatt på Facebook, og hun fikk e-poster tilsendt.

Les mer

Svenska barnboksinstitutet 50 år!

Svenska barnboksinstitutet ble stiftet i 1965, og innviet i 1967. Derfor feirer instituttet sitt 50-års jubileum i hele to år frem til 24. oktober 2017. Jubileet markeres med en rekke arrangementer innenfor deres hovedsatsningsområder forskning, bibliotek og informasjon. Norsk barnebokinstitutt gratulerer!

Les mer