Illustrasjoner er ikke til pynt

Det er en økende internasjonal trend at bøker er illustrerte. Ikke bare bildebøker, men også bøker som tradisjonelt har vært rene tekstbøker får nå illustrasjoner, uavhengig om dette er barnebøker, ungdomsbøker eller bøker for de unge voksne. Er det bare en motesving, eller er det en reell endring i bruk av illustrasjoner?

Les mer

Bokslukerprisen til Ingeborg Dybvig og «Forfulgt i London»

Bokslukerprisen er en nasjonal leselystpris for 6. trinn i regi av Foreningen !les, som har til hensikt å fremme lesing og leselyst og sette fokus på den gode litteraturen som blir gitt ut for barn fra 10 til 12 år. For andre år på rad har prosjektet vært fullbooket, og mer enn 25.000 sjetteklassinger har deltatt.

Les mer

Ny pris: Biblioteksentralens formidlingspris er på en halv million kroner

– Skole- og folkebibliotek gjør en imponerende og umistelig innsats for å utvikle en allsidig og mangfoldig litterær offentlighet i Norge og betyr mye for svært mange mennesker, sier Kjartan Vevle, bibliotekfaglig direktør i Biblioteksentralen. Prisen skal gå til et fremragende formidlingstiltak gjennomført i regi av et skole- eller folkebibliotek, og er planlagt delt ut annethvert år. Første gang blir under Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø i mars 2016.

Les mer

Ny nettside lærer barnehagelærere å likestillingsteste bildebøker

Ressurssiden www.genustest.no er utviklet av Reform – ressurssenter for menn på oppdrag av Nordisk ministerråd og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Barnehagelærerstudenter og barnehagelærere i de ulike nordiske landene har vært med å utvikle siden, som gir et verktøy for hvordan barnehagen kan arbeide med likestilling, språk og litteratur.

Les mer