Navigate / search

Det gror i barnebokverden

Forfatterutdanningen ved NBI viser seg å være en fruktbar vei inn i forfatterlivet for mange nye barne- og ungdomsbokforfattere. Denne høsten merker vi oss flere utgivelser fra tidligere studenter ved NBI:

Nina Elisabeth Grøntvedt Beate Muri    
Foto: Omnipax Foto: Håkon Råme/ Omnipax
  • Nina Elisabeth Grøntvedts debutroman Hei, det er meg! (Omnipax 2010) er til nå solgt til fem land, og kommer på tysk allerede i høst. Grøntvedt er også kjent for småbarnsbøkene om Den lille helten.
  • Beate Muri kommer i høst med ny roman om Jon Elton; denne gangen med tittelen Puter under arma (Omnipax). Muri er også aktuell med fagboka Norge – historien om landet vårt (Schibsted).
  • Bo Gaustad er klar med bildeboka Dessert (Cappelen Damm), med egne illustrasjoner.
  • Martina Gaux kommer i høst med sin andre ungdomsroman, Hangman (Gyldendal). I følge forlaget «En ungdomsroman om sannhet og løgn – og om fedre, tilgivelse og kjærlighet». 
  • Mahmona Khan har tidligere utgitt Tilbakeblikk. (Pax 2009), og har vært redaktør for Utilslørt. Muslimske råtekster. I høst debuterer hun som ungdomsromanforfatter med Skitten snø – en roman «om vennskap, voldtekt og hevn». (Aschehoug).
  • Som vi har skrevet tidligere, vant Ellen Fjestad Schibsteds romankonkurranse med Sammen skal vi holde himmelen, første bok i en planlagt trilogi, hvor første bok er ventet i 2012.
Ellen Fjestad Mahmona Khan    
Foto: Schibsted Foto. Aschehoug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per august 2011 har 13 av 29 forfatterstudenter fra perioden 2006-2009 kommet ut med barnebok, ungdomsbok og/eller scenetekst for barn/ungdom. Flere av studentene fra det siste kullet (2009-2011) har tegnet kontrakter for bøker som utkommer neste år. Det er altså flere lovende forfattere i vente.

September 2011 starter 15 nye studenter opp ved forfatterutdanningen. Dette er det fjerde kullet forfatterstudenter ved NBI, og det skal bli spennende å se hvilke framtidige forfattere vi har med å gjøre denne gangen.

Bøker fra forfattere som har vært studenter ved Forfatterutdanningen ved NBI:

Bo Gaustad Haren Henriette. Dikt/bildebok. Cappelen 2008

Dessert. Bildebok. Cappelen Damm 2011 KOMMER HØST 2011

Martina Gaux Snøvenner. Dramatikk, Det Åpne Teater. 2007

Den dagen da sola hadde bestemt seg for ikke å stå opp. Bildebok. Ill: Akin Düzakin. Omnipax 2008

Fluen. Ungdomsroman. Gyldendal 2010

Hangman. Ungdomsroman. Gyldendal 2011 KOMMER HØST 2011

Beate Muri Sammensvergelsen. Dramatikk, Det Åpne Teater 2007

Jon Eltons vitaminfattige liv. Omnipax 2008

Jon Elton: Puter under arma. Omnipax 2011 KOMMER HØST 2011

Norge – historien om landet vårt. Fagbok. Schibsted 2011

Mahmona Khan Tilbakeblikk. Da pakistanerne kom til Norge. Fakta/dokumentar. Pax 2009

Medredaktør for Utilslørt. Muslimske råtekster. Fakta/dokumentar. Aschehoug 2011

Skitten snø. Ungdomsroman. Aschehoug 2011.KOMMER HØST 2011  KOMM     K    kkkKOMMER

Eivor Vindenes Alt kan reparerast. Barneroman. Samlaget 2009

Den hemmelege vegen til månen. Lettlestbok. Ill. Helena Ohlsson. Samlaget 2010

Ellen Fjestad Sammen skal vi holde himmelen. Ungdomsroman. Schibsted. KOMMER i 2012
Elin Grimstad Universet. Teaterforestilling for barn. Det Åpne Teater 2009. Tekst, animasjoner, framføring
Inger Lise Belsvik Spring, hesten, spring! Bildebok. Samlaget 2010
Anniken Bjørnes Sommerengel. Ungdomsroman. Omnipax 2010
Nina Elisabeth Grøntvedt Hei, det er meg! Barneroman m/ egne illustrasjoner. Omnipax 2010
Constance Ørbeck-Nilssen Ikke helt alene.  Bildebok. Ill: Akin Düzakin. Magikon 2009Båndtvang. Teatertekst. Det Åpne Teater 2009

Nesa til onkel Knut. Ill. Ragnar Aalbu. Magikon 2010
 

Kristoffer Weltzien Runde Rolf Røver. Barnebok. Mangschou 2010
Eli Rygg Typisk oldemor. Barnebok. Gyldendal 2010
Magnus Wold Jenssen  Manusforfatter for Hotel Cæsar (TV2) 2008 –

NB: Enkelte av forfatterne har publisert titler før de ble tatt opp ved NBIs forfatterutdanning. Disse er ikke tatt med på lista. Flere har også gitt ut bøker for voksne, feks. Synne Lea med diktsamlinga Du har et sted å løpe inn  (Cappelen Damm 2010).
© Norsk barnebokinstitutt, 1. september 2011

Illustrasjon
Nina_Grontvedt.Portrett.Omnipax.jpg
Les mer

Forfatterutdanningen er NOKUT-godkjent

Forfatterutdanningen ved NBI fikk NOKUT-godkjenning høsten 2010.

NBI arbeider for å holde et høyt nivå på alle sine aktiviteter og betrakter NOKUT-akkrediteringen som et middel til å sikre at forfatterutdanningen holder et solid høyt nivå.
NOKUT-godkjenningen fører til at Forfatterstudentene
  • får studiepoeng på lavere grads nivå i norsk høyere utdanning
  • kan innlemme den 2-årige forfatterutdanningen i en eventuell bachelor-grad etter avtale med universitet eller høyskole
  • kan søke om studielån i Statens lånekasse for utdanning
NBIs forfatterutdanning er den eneste rene utdanningen i barne- og ungdomslitteratur som er NOKUT-godkjent. Skrivekunstakademiet i Hordaland, Forfatterstudiet i Bø og Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø er godkjent på samme nivå.
NBI forplikter seg med dette til å tilby studentene forskningsbasert undervisning og til selv å drive forskning.
Om NOKUT
«NOKUT er nasjonalt kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det innebærer tilsyn med utdanningsvirksomheten ved alle norske institusjoner som gir utdanning på dette nivået. NOKUTs tilsyn er en kontroll med institusjonenes interne kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og med at deres utdanningstilbud tilfredsstiller nasjonale kvalitetsstandarder.» Les videre på www.nokut.no 
Les mer

«Ikke helt alene» – et samarbeidsprosjekt fra start til mål

Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin: Ikke helt alene

Bildeboka Ikke helt alene er et resultat av et møte mellom journalist og tidligere forfatterstudent ved NBI, Constance Ørbeck-Nilssen og illustratør Akin Düzakin.

Ideen til boka ble unnfanget våren 2008 på et seminar for forfatterstudenter og illustratører i regi av Ord & Bilde, et faglig nettverk for forfattere, illustratører og formidlere som ønsker å fremme bildebøker i Norge

Les mer

Les mer

Riv ned gjerdene – et møte med debutant Beate Muri

ved Birgitte Eek

Alle foto fra lanseringen: Maria Brandt, Omnipax
Omslagsfoto: Omnipax

Torsdag 20. august ble barneboka Jon Eltons vitaminfattige liv (Omnipax) lansert på Blå i Oslo. Boka er skrevet av Beate Muri, student fra det første kullet ved NBIs forfatterutdanning 2006-2007.

Les mer

Les mer

«Jeg kan liksom ikke stoppe nå»

Det nærmer seg avslutningen for det første kullet med studenter ved NBIs forfatterutdanning for barne- og ungdomslitteratur. Vi har spurt to av studentene, Anniken Bjørnes og Hanne Hagerup, om hvordan dette året har vært. Les mer

Les mer

Jeg skriver hver dag. Jeg har egentlig ikke noe valg

Erik Eikehaug er en av elevene ved NBIs forfatterutdanning som startet opp høsten 2006. For tiden jobber han med sitt hovedprosjekt som skal bli en kollektivroman for ungdom og voksne.

Les hele intervjuet med Erik Eikehaug, prosjektleder for forfatterutdanningen Dag Larsen og konsulent for elevene, forfatter Jon Ewo her: www.side2.no

Les mer

Den som skriver lettere, leser bedre

NBIs forfatterutdanning holder skrivekurs for ungdomskoler

Både lærere og elever skal delta på skrivekurs denne høsten. Målet er å finne frem til elevenes skriveglede og styrke leseferdighetene. Tekstene skal utgis i en antologi og fremføres på en egen litteraturfestival i Kolben kulturhus 27. oktober.

I 2009 inngikk Norsk barnebokinstitutt en partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune, som en del av fylkets kunstpolitiske plan.

Les mer

Les mer

Ande barnebok på innpust og utpust i eit heilt år

Av Maiken Nylund

Eg vart spurt om å skrive ei oppsummering frå året som har gått på Norsk barnebokinstitutt si forfattarutdanning. Klart!, tenkte eg, ingen problem. Å setje seg ned og plukke ut opplevingar var langt verre. Eg har vore med på så mykje, eg har lært så mykje. Dette året romsterar rundt i kroppen, i stor fart. Les mer

Les mer