Navigate / search

Forfatterne kommer!

– ny satsning på dramatikk for barn og unge

Hva skal til for å skape ny og god dramatikk? Hvordan gi barn og unge et scenetilbud som engasjerer dem? Hva kan forfattere av barne- og ungdomsbøker tilføre teatrene? Les mer

Les mer

Men hvorfor utdanning, egentlig?

Åpningen av NBUs dramatikerutdannelse samlet en rekke aktører fra teaterfeltet sammen med de nye studentene. Nå skal ny dramatikk skrives og utprøves. Hvilke behov ligger bak denne satsningen? Les mer

Les mer

Den som skriver lettere, leser bedre

NBIs forfatterutdanning holder skrivekurs for ungdomskoler

Både lærere og elever skal delta på skrivekurs denne høsten. Målet er å finne frem til elevenes skriveglede og styrke leseferdighetene. Tekstene skal utgis i en antologi og fremføres på en egen litteraturfestival i Kolben kulturhus 27. oktober.

I 2009 inngikk Norsk barnebokinstitutt en partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune, som en del av fylkets kunstpolitiske plan.

Les mer

Les mer

Ande barnebok på innpust og utpust i eit heilt år

Av Maiken Nylund

Eg vart spurt om å skrive ei oppsummering frå året som har gått på Norsk barnebokinstitutt si forfattarutdanning. Klart!, tenkte eg, ingen problem. Å setje seg ned og plukke ut opplevingar var langt verre. Eg har vore med på så mykje, eg har lært så mykje. Dette året romsterar rundt i kroppen, i stor fart. Les mer

Les mer

Fra skolebenk til antatt manus

«Siden 2006 har Norsk barnebokinstitutt (NBI) i Oslo hatt et prøveprosjekt med forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. 13 studenter – av i alt 29 så langt – vil innen 2010 ha gitt ut bok eller satt opp scenetekst. Bok & samfunn har møtt fire fornøyde studenter som forteller hva de fikk ut av utdanningen.»

Les hele artikkelen av Frøy Lode Wiig på Bokogsamfunn.no 

 

Les mer