Navigate / search

Laster Hendelser

« All Hendelser

CFP: Barnelitterært forskningstidsskrift

1. mai

Call for papers for special issue: Catastrophic childhoods

Daglige reportasjer om jordskjelv, global oppvarming, oversvømmelser, terroranslag, atomkriser, krig og flyktningkriser skaper en konstant fornemmelse av at verden står i katastrofens tegn. Kulturelle uttrykk som litteratur, film og nyheter bearbeider og medierer katastrofer og former vår kulturelle forestilling av dem. Dette gjelder også kulturuttrykk rettet mot barn og unge. Dagens barne- og ungdomslitteratur, film og videospill tematiserer blant annet klimaendringer, krig, holocaust, flyktningkriser og terror.

Gjennom dette spesialnummeret ønsker Barnelitterært forskningstidsskrift å undersøke den kulturelle katastrofeestetikken i litterære tekster rettet mot barn og ungdom. Vi ønsker forslag til artikler som bidrar til å belyse hva slags sjangre, bilder, metaforer, narrative mønstre, temaer og forestillinger om barndom som preger katastrofeforestillingen i dagens barne- og ungdomskultur. Analyser av tekster av forskjellig art ønskes velkommen, slik som for eksempel romaner, dikt, bildebøker, tegneserier, filmer, videospill, applikasjoner.

Submission instructions
Abstracts (approx. 300 words) are to be submitted by May 1st, 2018.
Feedback/confirmation is due by June 1st, 2018.
Full articles are to be submitted by October 1st, 2018.

Detaljer

Dato:
1. mai
Hendelse Kategori: