«Er en god bok en god bok?» NBIs paneldebatt, Norsk Litteraturfestival 2008

Skrevet 03/12/2010 11:54 , sist oppdatert 13/12/2010 7:39

 Diskusjon av nye former og nye lesemåter i barnelitteraturen
Rica Victoria hotel Lillehammer, 29. mai 2008


Innledning ved Nina Christensen, leder av Center for børnelitteratur i Danmark:
«Godt for nogle eller godt for alle? Perspektiver på kvalitetsvurderinger af børnelitteratur.»