Masteroppgaver

Skrevet 03/12/2010 11:52 , sist oppdatert 02/07/2012 12:53
Oversikten viser avhandlinger, hoved-, og masteroppgaver avlagt ved norske og enkelte utenlandske universiteter og høgskoler, og er en samlet oversikt over tidligere publisert materiale i Årboka Litteratur for barn og unge i årene 1998-2010. Innholdet er samlet av NBIs bibliotekarer og er basert på tilgjengelig informasjon. Oversikten vil bli oppdatert årlig med NBIs bibliografier.

Se også under Bibliografier på våre biblioteksider. Der finner du oversikter over forskningsbibliografier, andre bibliografier og bibliografi over norsk fag og forskningslitteratur om barne- og ungdomslitteratur.

1993  1994  1995  1996 1997  1998  1999  2000  2001 2002  2003   2004 2005  2006  2007  2008  2009

 

2011

Bertelsen, Anne Sofie: Fortellingen i bildene. En analyse av illustrasjonenes narrative funksjon i Svein Nyhus' bildebøker for barn. Universitetet i Bergen 2005. [Hovedoppgave i kunsthistorie]

Eik, Marianne: One or three Wonkas? A comparative study of the adaptations of Roald Dahl`s Charlie and the chocolate factory. Universitetet i Agder 2011. [Masteroppgave i engelsk]

Haugen, Silje: Jeg klarer meg. En analyse av kompliserte mor-datter-forhold i moderne barne- og ungdomslitteratur. Universitetet i Agder 2011 [Masteroppgave i nordisk språk og litteratur]

Haugen, Ingeborg Lynghaug: Exploring Treasure Island and The Kingdom of Wisdom. Entertainment, instruction and the reader in children's literature. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2011. [Masteroppgave i engelsk].

Nilsen, Mari Hetland: För länge sen, i fattigdomens dagar... En analyse av de fire fortellingene i Astrid Lindgrens Sunnanäng (1959), med særlig henblikk på sjanger. Universitetet i Oslo 2010. [Masteroppgave i nordisk litteratur]

Nordstoga, Sveinung: Livshistorier på landsmål. Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. Eit lesebokprogram blir realisert. Universitetet i Oslo 2011.  [Ph.d-avhandling]

Olsen, Tora: The Norwegian translation of Harry Potter. Bringing down the magical brick wall? Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2010. [Masteroppgave i engelsk]

Ulas, Magdalena: Tematikken i prisbelønnede barnebøker i Polen og Norge 2004-2008. En komparativ analyse. Universitetet i Gdansk 2011 [Magisteravhandling i skandinavisk filologi]

Ødegaard, Emma Bruin: «We’ve taken to you so strong». Oliver Twist in Norway. Universitetet I Oslo 2011 [Masteroppgave i engelsk]

 

2010

Egerer, Juliane: Von Waldtrollen und Hauszwergen. Norwegens übernatürliche Wesen als Erzählfiguren. Lit Verlag 2010. [Doktoravhandling ved Universitetet i Freiburg]

Helgesen, Linnea: Harry Potter's moral universe. Reading Harry Potter as a morality tale. Universitetet i Oslo 2010. [Masteroppgave i engelsk]

Høsøien, Hege Stensrud: Den kvinnelige robinsonaden. En bibliografisk studie. Universitetet i Oslo 2008. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]

Husby, Margunn: Det store nærværet. En nærværskulturell lesning av Erlend Loes Doppler og Kurt-romaner. Universitetet i Oslo 2008. [Masteroppgave i nordisk litteratur]

Larsen, Ingrid Sande: Tegneseriens teori og estetikk. Bekymringer og byggesteiner i en ny kunstart. Universitetet i Oslo 2008. [Masteroppgave i estetikk] 2

Mehl, Målfrid: «Om eg blir borte, betyr det ingenting». Sjølvmedvit og dystre kjensler i Oddmund Hagen og Akin Düzakin sin biletboktrilogi Over jordet, Rundt jordet og Bort frå jordet. Universitetet i Bergen 2009. [Masteroppgave i nordisk]

Moe, Birgitte Furberg: Barndomshistorie i tre århundrer. En bokhistorisk analyse av I brønnen og i tjernet. Universitetet i Oslo 2009. [Masteroppgave i litteraturformidling]

Ommundsen, Åse Marie: Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut. Universitetet i Oslo 2010. [Ph.d.-avhandling]

Pettersen, Mari Nordø: Ungdomslitteratur som kunst, identitetsarbeid eller oppdragelse. Høgskolen i Oslo, JBI 2010. [Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap]

Røthing, Johanne Askeland: Til ungdommen. En bokhistorisk refleksjon rundt Halldis Moren Vesaas’ Tidleg på våren. Universitetet i Oslo 2010. [Masteroppgave i litteraturformidling]

Storsveen, Anne Karine: Den innerste esken pakker ut den ytterste esken samtidig som den ytterste pakker ut den innerste. En studie av fem gutter og fem jenters lesing av Kabalmysteriet av Jostein Gaarder. Anne Karine Storsveen pakker ut den innerste. Universitetet i Oslo 2009. [Masteroppgave i nordiskdidaktikk]

Aarbø, Christer Stewart: Teikneserieromanar i litteraturundervisninga. Universitetet i Oslo 2009. [Masteroppgave i nordiskdidaktikk]
 

 

2009

Fjeldberg, Guri:Book reviewing as public service. School of English literature, language and linguistics, University of Newcastle 2009. [Master of Literary Studies] 

Mjør, Ingeborg: Høgtlesar, barn, bildebok. Vegar til meining og tekst. Universitetet i Agder 2009. [Doktoravhandling]

Slettan, Svein: Mannlege mønster. Maskulinitet i ungdomsromanar, pop og film. Universitetet i Agder 2009. [Ph.d.-avhandling]

Øien, Marit Berg: Lesemåter i et litteraturformidlingsprosjekt. En studie av to metoder fra ”Teksten i bruk”. Universitetet i Oslo 2009. [Masteroppgave i nordisk]


2008

Alming, Marie: Den Fantastiske Mummidalen – et barnevennlig paradis? Usynlige, uhyggelige og (u-) hjemlige rom i Mummihuset. Universitetet i Oslo 2008. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap] 

East, Stella: Picturing stories. The integrity and marginalization of visual storytelling in children’s picturebooks. Toronto, Ontario, York university 2008. [M.A. in Interdisciplinary Studies]

Forland, Frida Aune: Barnetimeboka gjennom 50 år. Spenningshistorier, solidaritet og møter med andre. Universitetet i Oslo 2008. [Masteroppgave i litteraturformidling]

Kapstad, Lene Haugmoen: Alice in Norway. A study of norms in the translation of children’s literature. Universitetet i Bergen. [Hovedfagsoppgave i engelsk]

Lindner, Franziska Annabella: Männliche Jugendliche in ausgewählten Jugendromanen seit det Jahrtausendwende [bl.a. om Jon Ewo]. Johan Wolfgang Goethe-Universität 2008. [Magisteravhandling]

Ramsfjell, Astri: "Kjære Gud, jeg har det godt". Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk barnelitteratur. NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap 2008. [Doktoravhandling]

Skogen, Karoline Betty Romsøe: Barnelitteratur i en voksen verden. Literacy som analyseredskap i Erlend Loes Kurt-bøker. Universitetet i Stavanger 2008. [Masteroppgave i Lesevitenskap]

Aalstad, Nina: ”Det fremmede barnet” – en motivtradisjon i europeisk og nordisk barnelitteratur. Universitetet i Oslo 2008. [Masteroppgave i nordisk litteratur]


2007

Goga, Nina: Kunnskap og kuriosa. Merkverdige lesninger av tre norske tekstmontasjer for barn og unge. Universitetet i Bergen 2007. [Doktoravhandling]

Granly, Hanne Sjue: Neger i Norge. Harriet Beecher Stowes Onkel Toms hytte som samtidskommentar på 1950-tallet. Universitetet i Oslo 2007. [Masteroppgave i litteraturformidling]

Halkinrud, Tina: Harry Potter fanfiksjon. En utvidelse av det magiske universet. Høgskolen i Oslo 2007. [Masteroppgave HiO, avd. for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag]

Méd, Nina: Jakten på Pippi og Nancy Drews arvtagere i moderne norsk barnelitteratur. Universitetet i Oslo 2007. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]

Nordøen, Lise Vivian: Teksten og leseren. En studie av problematikken i Klaus Hagerups forfatterskap. Universitetet i Bergen 2007. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]

Parr, Maria: Barna og bøkene. Ei resepsjonsteoretisk undersøking av barn som lesarar av skjønnlitteratur. Universitetet i Bergen 2007. [Masteravhandling. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium]

Remberg, Heidi: ”Eventyrbrønnens magiske skatter”. Eventyrets gjenkomst i bøker for barn og unge: Om bruken av eventyrgenren i Maria Gripes Landet utanför (1987) og Mette og Philip Newths Soldreperen (1985). Universitetet i Oslo 2007. [Masteroppgave i nordisk litteratur]

Svenning, Mona Midtbø: Forandring som vilkår. Om ambivalens og modernitet i Ragnar Hovlands Bjørnen Alfred og hunden Samuel forlét Pappkartongen (1993) og Rune Belsviks Dustefjerten og den store sommarferieturen (2003). Universitetet i Oslo 2007. [Hovedfagsoppgave i nordisk språk og litteratur]

Sævareid, Heidi: Prinsesser og rebeller. Kjønnsfremstilling i tre norske ungdomsromaner. Universitetet i Oslo 2007. [Masteroppgave i nordisk litteratur]
 

2006

Brown, Ida Marie Jelstad: “What is the use of a book without pictures?” Reading Alice’s Adventures in Wonderland. Universitetet i Oslo 2006. [Masteroppgave i litteraturvitenskap]

Fuglestveit, Linn: En dronning til barna. H.C. Andersens ”Sneedronningen” (1845) som bildebok. Universitetet i Oslo 2006 [Masteroppgave i nordisk litteratur]

Gawrilowicz, Claudia: Anne-Cath. Vestlys Universum. Die Präsentation der norwegischen Gesellschafy in Vestly’s Kinderbüchern von 1953-1996. Universitetet i Wien 2006. [Magistergrad i skandinavisk]

Krogh, Anne: Klassikere i barnelitteraturen. Kvalitetstegn eller salgsargument? Universitetet i Oslo 2006. [Masteroppgave i nordisk litteratur]

Mahler, Franziska: Østenfor sol og vestenfor måne – Zur Bimedialtät eines norwegischen Volksmärchens. Albert-Ludvigs-Universität Freiburg 2006. [Magisteravhandling i Nordgermanische Philologie]

Molven, Anne Dorthea: Berta – en dannelsesheltinne? Om Berta-skikkelsens utvikling i Maria Gripes skyggetetralogi. Universitetet i Oslo 2006. [Masteroppgave i nordisk litteratur]

Penne, Sylvi: Profesjonsfaget norsk i en endringstid. Norsk på ungdomstrinnet. Å konstruere mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster. Fagets rolle i et identitetsperspektiv, i et likhet- og et ulikhetsperspektiv. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo 2006.[Doktoravhandling]

Skoglund, Maria Brandt: Noen barn er brune... – om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006. Universitetet i Oslo 2006. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]

Tufte, Grethe: Alvorlege undertonar i nyare historiske ungdomsromanar. Ei tematisk lesing av Erna Oslands Reisa til Maria. Universitetet i Bergen 2006. [Mastergradsoppgave i nordisk]

 

2005

Berger, Torill Julianne: Litteratur – kult eller dølle greier. En undersøkelse av Oslo-ungdoms lesevaner og litteraturinteresse. Universitetet i Oslo 2005. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]

Bødal, Lars Martin: ”De, der er gifte, har vist ingen sorger mer”. Dikken Zwilgmeyer og framvesksten av ungpikeboka i Norge. Universitetet i Bergen 2005. [Nordisk]

Enger, Lillia: ”Heve du set mitt blomekinn? Hverdagsliv, typologiske trekk og kunstneriske preg i traderte regler og viser for barn. Universitetet i Oslo 2005. [Masteroppgave i nordisk litteratur]

Mella, Silje K.: Finnes estetisk pedagogikk? Et fornyet pedagogikkbegrep i lys av moderne barnelitteratur. Universitetet i Oslo 2005. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]

Rise, Lisbeth: Parallelle verdener og overganger i fantastisk litteratur. En lesning av J.K. Rowlings Harry Potter and the Chamber of Secrets. Universitetet i Oslo 2005. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]

Seem, Tone Marie: Den fortellende bildeboken – mer enn sammenstilling av tekst og bilder. En undersøkelse av narrasjonens arbeidsfordeling i bildebøker. Avdeling for estetiske fag. Høgskolen i Oslo 2005. [Masteroppgave i formgivning, kunst og håndverk]

Strand, Fredrik Bjerke: Vattnisser og pedalegoister. Om rampegutter og trangsynte voksne i Ole Lund Kirkegaards bøker. Universitetet i Oslo 2005 [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]

Viken, Kristin Sander: Ungdom og skjønnlitteratur. En studie av 280 15-åringers lesevaner på skolen og i fritiden. Universitetet i Oslo 2005. [Hovedoppgave i nordisk fagdidaktikk]

Ødegård, Trude Audny: Nonsens, anti-dialog og maktspill. En analyse av dialogene i Alice’s Adventures in Wonderland. Universitetet i Oslo 2005. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]
 

2004 

Bakke, Kristine Ohrem: A Muggle’s Study of Harry Potter’s Magical World. J.K. Rowling’s Literary Texts and Chris Columbus’ Film Adaptations. Universitetet i Oslo 2004. [Engelsk]

Duus, Adele Lærum: Rabulist i store sko. Komedie, modernisme og realisme i Pippi Langstrømpe. Universitetet i Bergen 2004. [Allmenn litteraturvitenskap]

Hindar, Sigrun: Den flerfunksjonelle barnelitteraturen. En litteratursosiologisk studie av barnelitterær forståelse. Universitetet i Oslo 2004. [Nordisk]

Krog, Kira Katarina: Gulliver’s Travels av Jonathan Swift. Fra politisk satire til barnebok. Universitetet i Oslo 2004. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap]

Løvaas, Kjersti Markussen: Trash and classics. En analyse av litteraturstoffet i tre norske ungdomsmagasiner. Universitetet i Oslo 2004. [Allmenn litteraturvitenskap]

Risdal, Siri Odfjell: Kunsten å være jente, og jenter i kunsten. En undersøkelse av språk og jenteroller i Hilde Hagerups ungdomsromaner. Høgskolen i Stavanger 2004. [Masteravhandling i Lesevitenskap]

Rybråten, Kristine: Harry Potter. Tradition and innovation. Universitetet i Oslo 2004. [Masteroppgave i engelsk]

Sæter, Anne: ”Indeni, udenpå, højt og lavt” - barnebokens dobbeltbevegelse. En analyse av seks skandinaviske anmelderes vurdering av barnelitteratur 2002. Universitetet i Oslo 2004. [Nordisk]

Aas, Grethe: J.K. Rowling, Harry Potter, and contemporary society. The Harry Potter books as social criticism. Universitetet i Oslo 2004. [Engelsk]


2003

Espeland, Trine: Når fantasien redder virkeligheten. Om Karlsson, Knerten og andre fantasivenners funksjon i barnelitteratur. Universitetet i Oslo 2003. [Nordisk]

Lund, Britt Ingunn: Blant hunder og dustefjerter. En lesning av Rune Belsviks Den store stilige dustefjertboka og Jon Fosses Hundemanuskripta 1-3. Universitetet i Bergen 2003. [Allmenn litteraturvitenskap]

Moldal, Margrethe: Mercedes. En grunnkursklasse på videregående skole leser romanen Mercedes [av Ragnar Hovland]. Universitetet i Oslo 2003. [Hovedoppgave i nordisk fagdidaktikk]

Sky, Jeanette: From demons to angels. Fairies and religious creativity in Victorian children’s literature. Universitetet i Oslo 2003. [Dr. art.-avhandling. Institutt for kulturstudier]

Straume, Lisbet: ”…der det er best å gå med hælen først”. Fortiden som livsproblem i Torill Eides ”Skjulte ærend” og Hilde Hagerups ”Høyest elsket”. Universitetet i Oslo 2003. [Nordisk]

Tveitereid, Kirsti: Barn er vel folk? En analyse av åtte kompetente barn i Astrid Lindgrens forfatterskap. Høgskolen i Telemark 2003. [Kulturstudier]


2002

Kampp, Bodil: Barnet og den voksne i det barnelitterære rum. – en undersøgelse på narratologisk grundlag af relationen mellem den implicitte fortæller og den implicitte læser i nyere, kompleks børnelitteratur efter 1985 med inddragelse af litteraturdidaktiske refleksioner [bl.a. om Tormod Haugen og Rønnaug Kleiva]. Danmarks Pædagogiske Universitet 2002. [Ph.d.-afhandling]

Prøysen, Elin: ”Så får nå novella bli lørdagsstubb lell”. Alf Prøysens lørdagsstubber. Drøfting av sjangrer og særtrekk. Universitetet i Oslo 2002. [Nordisk]

Røed, Monica: Den voksnes vemod og barnets trøst. En lesning av Bröderna Lejonhjärta som ambivalent tekst. Universitetet i Bergen 2002. [Allmenn litteraturvitenskap]

Stephen, Henry: Retailing the tale. Disney’s art of cultural commercialism. Universitetet i Oslo 2002. [Engelsk]

Stoveland, Inger Margrethe: Når barnelitteraturen blir voksen. En lesning av Harry Potter. Universitetet i Bergen 2002. [Allmenn litteraturvitenskap]

Stoveland, Inger Margrethe: Når barnelitteraturen blir voksen. En lesning av Harry Potter. Universitetet i Bergen 2002. [Allmenn litteraturvitenskap]

Taylor, Solveig: Det hendte i de dager… Det var en gang – Chronicles of Narnia som eventyr og kerygma. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim 2002. [Nordisk]

Vik, Marit: Månelyst i Kardemomme by, eller utopiens ambivalente autodisseksjon. En symptomallesning av Thorbjørn Egners Folk og røvere i Kardemomme by. Universitetet i Bergen 2002. [Nordisk]

Voie, Elin Marie: Ungpikeboka – død, eller en sjanger i utvikling? En analyse av tre ungdomsbøker med et historisk blikk på ungpikeboksjangeren. Universitetet i Oslo 2002. [Nordisk]

Willumsen, Liv Helene: En narratologisk studie i Regine Normanns forfatterskap. Universitetet i Bergen 2002. [Dr.philos.-avhandling. Det historisk-filosofiske fakultet]


2001

Bakke, Jannike Ohrem: Å avsløre juget – eller fortsette drømmen. Om livshistorier og identitetssøking i Hæge Follegg Pedersens forfatterskap. Universitetet i Oslo 2001. [Nordisk]

Druker, Elina: Det målade landskapet. En motivstudie av Wu-Tao-Tze myten i tre moderna barnböcker [bl.a. Zinken Hopp: Trollkrittet]. Universitetet i Stockholm 2001. [C-uppsats Litteraturvetenskapliga institutionen]

Gerdrup, Line Birgitte: Inger Johanne til byfogden. Barnesyn i Inger Johanne-bøkene. Universitetet i Oslo 2001. [Nordisk]

Kvisgaard, Gunnel Maria H.: Bokstavformidling ved hjelp av bilder i ABC-bøker. Statens håndverks- og kunstindustriskole 2001. [Hovedfagsoppgave ved Institutt for visuell kommunikasjon]

Mørk, Kjersti Lersbryggen: Et trehodet tegn i trollspeilet. Lek i nyere norske bildebøker. Universitetet i Oslo 2001 [Nordisk]

Nøding, Aina: Den siste mohikaner er ennå ikke død. Bokhistoriske premisser for lesningen av James Fenimore Coopers roman Den siste mohikaner i Norge 1826-1998. Universitetet i Oslo 2001. [Allmenn litteraturvitenskap]

Rønning, Anne Sofie: J.R.R. Tolkien. The shaping of a mythology. Universitetet i Oslo 2001. [Engelsk]

Sætra, Anne Mette: Et grotesk fenomen. En analyse av Roald Dahls roman The Witches i lys av Wolfgang Kayser og Mikhail Bakhtin. Universitetet i Tromsø 2001. [Allmenn litteraturvitenskap]

Sirevåg, Anna Mæland: Markedsføring av barnebøker. NMH/BI Oslo 2001. [Diplomoppgave ved Norges Markedshøyskole]

Steinsland, Ellen: Mellom fiksjon og virkelighet. Diktning i refleksjonens vold. En narratologisk analyse av Jostein Gaarders Sofies verden. Høgskolen i Agder, Kristiansand 2001. [Nordisk]

Sæther, Elin Karina Overaa: ”jeg er der du leste”. 8-åringers resepsjon av Mio, min Mio. Universitetet i Oslo 2001. [Norskdidaktikk]

Torkildsen, Inger Helene Fredvik: Inger Hagerups barnelyrikk. Poetikk og ideologi. Universitetet i Bergen 2001. [Nordisk]

Aasebø, Turid Skarre: …og så kan du være dama til Batman. En empirisk undersøkelse av hvordan mediene tas i bruk og inngår i meningsbærende prosesser i sosial interaksjon mellom barn. Universitetet i Oslo 2001. [Doktorgradsavhandling. Det utdanningsvitenskapelig fakultet]

 

2000 

Bjørnskau, Bea-Britt og Ingjerd Espolin Johnson: Farlig ferd som ungdomsroman. En studie av møtet mellom tekst og leser  [Tormod Haugen]. Universitetet i Oslo 2000. [Nordisk]

Bubenzer, Anne Helene: Grenzen verwischen. Die Neustrukturiertung der norwegischen Kinder- und Jugenliteratur illustriert am Beispiel des postmodernen Aussenseiters. Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i Breisgau 1999/2000. [Magistergradsavhandling]

Gjerstad, Hilde Theresie: Tormod Haugen – postmodernist? Analyse av Tormod Haugens Dagen som forsvant, med særlig utgangspunkt i begrepene ambivalens, intertekst og sjangerblanding. Universitetet i Bergen 2000. [Nordisk]

Heggli, Gry: Skoledagboken. En folkloristisk studie av unge jenters skrivehandlinger. Universitetet i Bergen 2000. [Doktorgradsavhandling. Institutt for kulturstudier og kunsthistorie]

Hägele, Kathrin: Moderne norwegische Kinder- und Jugendliteratur und ihre Rezeption in Deutschland. Der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Institut für Kinder- und Jugendbuchforschung 2000. [Magistergradsavhandling]

Johnsen, Børge: An unwilling ideology. Religion and race in the world of J.R.R. Tolkien. Universitetet i Bergen 2000. [Engelsk]

Krage, Astrid Elisabeth: „Tusen takk, begge deler“ A norm-oriented approach to Norwegian translations of wordplay in Winnie the Pooh. Universitetet i Bergen 2000. [Engelsk]

Kråkevik, Rønnaug: På sporet av den tid vi har. En undersøkelse av modernitet, refleksivitet og identitet i fire valgte nye ungdomsbøker. Universitetet i Oslo 2000. [Nordisk]

Langeid, Mette: Den moderne fagfortellingen for barn – eksempelfortelling i ny drakt. En estetisk og kunstpedagogisk tilnærming til Raudt, blått og litt gult (1993) av Bjørn Sortland (tekst) og Lars Elling (ill.). Universitetet i Bergen 2000. [Nordisk]

Morbech, Stine: Hvordan fremstilles funksjonshemmedes livskvalitet i 1990-åras ungdomslitteratur? Bergen, Norsk Lærerakademi 2000. [Pedagogikk]

Torpe, Else Sauge: ”Det er noe hekkan med de bøkene”. Litteraturformidling for ungdom. Universitetet i Bergen 2000. [Nordisk]

 

1999

Aspås, Anne-Berit: Midt i verden. Det romantiske grunnsynet i Maria Gripes ”Elvis-serie”. Universitetet i Oslo 1999. [Nordisk]

Bertelsen, Siri Solvik: Litt(eratur) på sida? Ein studie av lettleslitteratur for ungdom. Universitetet i Bergen 1999. [Nordisk]

Gundersen, Mette Elisabeth: ”Pinocchio”. Valg og veier. Analysemetoder knyttet til en illustrert tekst. SHKS, Kunsthøyskolen i Oslo 1999.

Meen, Heidi: «Hundre prosent kvinne». Ungpikeidealer i norske ungpikebøker fra 1930-tallet. Universitetet i Oslo 1999. [Historie]

Nilsen, Harald: På leiting etter tekstens implisitte leser. Leserimpliserende signal i elevtekster fra grunnskolens 7.-9. klasse. NTNU Trondheim 1999. [Doktorgradsavhandling]

Skjelbred, Dagrun: ”…de umisteligste Bøger. En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen. Universitetet i Oslo 1999. [Doktorgradsavhandling. Historisk-filosofisk fakultet]

Sagvaag, Inger: Søndagsskulebarnet i søndagsskulebladet. Utgreiing om Børnebibliotheket / Barnas Søndagsblad. Universitetet i Bergen 1999. [Nordisk]

Tønnessen, Elise Seip: Sesam til fjernsynsteksten. Norske barns møte med en ny fjernsynskultur. Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 1999. [Doktorgradsavhandling]

Wøien, Tove Obrestad: Modernisme, fantastikk og intertekstualitet i Einar Øklands barnelitteratur. Universitetet i Bergen 1999. [Nordisk]

 

1998

Amundsen, Heidi Bakkeli: I hvilken bås? Om den moderne bildebokas doble stemme. Universitetet i Tromsø 1998. [Litteraturvitenskap]

Bien-Lietz, Malgorzata: Nonsens i nordisk barnelitteratur etter 1945. Poznan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1998. [Doktorgradsavhandling skandinavisk]

Bryde, Irene Leitet: I møtet mellom tekst og bilete. Jakta på ikonoteksten i biletbøker. Universitetet i Bergen 1998. [Nordisk]

Hanssen, Toril Berle: Å nulle det som nullast bør. Den litterære institusjonen og kvalitetsomgrepet i barnelitteraturen. Universitetet i Bergen 1998. [Nordisk]

Hassel, Marit: Barndomsbilete i norske biletbøker 1888-1919. Universitetet i Oslo 1998. [Nordisk]

Kristensen, Heidi: Ungdomslitteraturen - kjønnsdelt eller kjønnsnøytral? Det kvinnelige og det mannlige blikket i den moderne ungdomsboka. Høgskolen i Agder 1998. [Nordisk]

Lyngedal, Elisabeth: Gullfisk og piraya. Klaus Hagerups Høyere enn himmelen lest som litterært kunstverk og som replikk til «Heidi-tradisjonen» i barnelitteraturen. Universitetet i Oslo 1998. [Nordisk]

Moe, Nina: Barnet i radio. Thorbjørn Egner og Alf Prøysen som radiokunstnere og visediktere i 1950-åra. Universitetet i Oslo 1998. [Nordisk]

Olsen, Heidi Marie: Prøysen - en pedagogisk kunstner. En studie av moral, pedagogikk og litterær kvalitet i Prøysens barneviser. Universitetet i Oslo 1998. [Nordisk]

Ommundsen, Åse Marie: Djevelfrø og englebarn. Synet på barn i kristner barneblader i perioden 1875 til 1910. Universitetet i Oslo 1998. [Nordisk]

Qvale, Frode: Pippi, et barn av vår tid? Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe sett i et kulturfilosofisk perspektiv. Universitetet i Bergen 1998. [Nordisk]

Romand-Monnier, Céline: La traduction de Pusegutten er en drittsekk! ou le problème de l’adaptation. [Sissel Lie] Université de Genève 1998.

Shetelig, Inger Dorothea: Lisbeth Bergh 1861-1927. Malerinne - Tegner - Billedpedagog. II bind. Universitetet i Oslo 1998. [Kunsthistorie]

Tingstad, Gry Camilla: Tormod Haugen på japansk - en resepsjonsstudie. Universitetet i Bergen 1998. [Nordisk]

 

1997

Goltz, Brinja: «Kan livet bli så stilt?» Der Tod von Kindern und seine Verarbeitung in neueren norwegischen und deutschsprachigen Kinder- und Jugendbüchern. Freie Universität Berlin 1997. [Magistergradsavhandling germanistikk]

Herzog, Ingvild Christine: «[…] hvorfor snakkes der hånlig om «happy end» […]?» Ungpikeboken - populær litteratur eller populærlitteratur. Universitetet i Oslo 1997. [Litteraturvitenskap]

Holten, Inga M. Haddal: Livets mangfold. Tormod Haugens Skriket fra jungelen - en portmanteauroman. Universitetet i Oslo 1997. [Nordisk]

Joustra, Carla: Lettlest og spennende. En studie i vurdering av barne- og ungdomslitteratur i norsk litteraturkritikk. + Supplement: oversikt vurderingsargumenter. 2 bind. Rijksuniversiteit Groningen 1997. [Skandinavisk]

Jåstad, Randi: Litteraritet i to bøker av Ragnar Hovland. Ei lang reise og Ein motorsykkel i natta. Universitetet i Bergen 1997. [Nordisk]

Kalvik, Jorunn Aanensen: Zinken Hopp og den litterære institusjonen i Norge. Presentasjon og bibliografi. Universitetet i Oslo 1997. [Nordisk]

Lunder, Astrid Thesen: Torill Eides ungdomsroman Skjulte ærend. Analyse med vekt på utvikling og identitet. Universitetet i Oslo 1997. [Nordisk]

Osdal, Hilde Randi: «Det nynorske barnet». Fiksjonsprosaen i Norsk Barneblad, 1897-1903 og 1927-1933. Universitetet i Bergen 1997. [Nordisk]
 

1996

Bergsmyr, Ragnhild Tokstad: «-Bare mamma hadde vært her». En analyse av farsrollen i nyere norsk barnelitteratur. Universitetet i Trondheim 1996. [Pedagogikk]

Engen, Sigrun B.: Ingeborg Refling Hagen og Suttungbevegelsen. En ideologisk og historisk undersøkelse. Universitetet i Oslo 1996.

Halvorsen, Line: Olav Duuns barnebøker med særlig vekt på Storbaaten. En sammenlikning av riksmålsutgaven og nynorskutgaven. Universitetet i Oslo 1996. [Nordisk]

Mjør, Ingeborg: I dei små, tynne bøkene. Tre essay om barnelitteratur. Universitetet i Bergen 1996. [Nordisk]

Steiro, Kristine: Samtaleanalyse av noen dialoger i Rune Belsviks forfatterskap. Universitetet i Bergen 1996. [Nordisk]

Teigland, Anne-Stefi : I skjæringspunktet mellom litteratur og pedagogikk. Om og omkring barnelitteraturens litteraritet. Universitetet i Bergen 1996. [Litteraturvitenskap]

Vesaas, Hilde: Stil og tematikk i norske undreeventyr. To undersøkelser av Rasmus Lølands Norsk eventyrbok. Universitetet i Oslo 1996. [Nordisk]

 

1995

Evensen, Marit: Det usynlige mennesket og dets vei mot selvet. En tolkning av Tormod Haugens Slottet det Hvite. Universitetet i Tromsø 1995. [Nordisk]

Hoffmann, Ragnhild: Den kvinnelige helt. Dybdepsykologisk tolkning av tre eventyr av Asbjørnsen og Moe. Universitetet i Oslo 1995. [Litteraturvitenskap]

Rusten, Signe: Dyret, mennesket og friheten. Genre og temaer i Alejo Carpentier: Riket av denne verden og Tormod Haugen: Øglene kommer. Universitetet i Tromsø 1995. [Litteraturvitenskap]

Strand, Torill: «Det var og det var ikke…» 7. klassingers resepsjon av romanen Bortførelsen. Universitetet i Oslo 1995. [Nordisk]

Veggeland, Sissel: 52 stemmer summet samtidig i noen få sekunder. Dialog mellom personer og virkeligheter i Jostein Gaarders Kabalmysteriet, Sofies verden og I et speil, i en gåte. Universitetet i Oslo 1995. [Nordisk]
 

1994

Trovåg, Sylvi Marie: Rune Belsvik: Den som kysser i vinden blæs ikkje bort aleine (1987). Barnebok eller vaksenbok? Universitetet i Bergen 1994. [Nordisk]
 

1993

Eggert, Gesine: Die Kinder- und Jugendbücher von Barbara Ring und Dikken Zwilgmeyer. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1993. [Hovedoppgave]