Om NBI

Årsmeldinger

ill.foto: Microsoft Office OnlineNorsk barnebokinstitutt  -  Årsmelding 2013

Norsk barnebokinstitutt  -  Årsmelding 2012

Styre og råd

NBIs styre fra 20.05.2014


Trygve G. Nordby (styreleder)

Kjartan Vevle (nestleder)
Aslaug Nyrnes
Ragnfrid Trohaug
Mahmona Khan
Guro Slettemark
Amir Mirzai (forfatterstudentvalgt styremedlem)
Neha Naveen (ansattevalgt styremedlem)

 

NBIs Råd 2012- 2016

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere:

Strategiplan for Norsk barnebokinstitutt 2014

STRATEGIPLAN FOR NORSK BARNEBOKINSTITUTT (NBI) 2014

Denne strategiplanen inngår i Strategiplan for NBI for perioden 2012-2014, vedtatt av styret 5. januar 2012, men har et konsentrert fokus på 2014 som det siste året av en omstillingsperiode og er vedtatt av styret 22. november 2013.

Strategiplan for NBI 2012-2014


Samfunnskontrakt

Om Norsk Barnebokinstitutt

Foto: NBINorsk barnebokinstitutt (NBI) ble stiftet i 1979. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, nettstudium, formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Ledig forskerstilling ved Norsk barnebokinstitutt

Forskerstilling til 3-årig forskningsprosjekt


Parallelt med at samfunnet endres, utforsker samtidskunsten nye uttrykk og tilegner seg nye estetiske idealer. En stor utfordring for barne- og ungdomslitteratur i dag er at det finnes lite kunnskap om hvordan samtidsutviklingen påvirker det verbale og visuelle formspråket som henvender seg til barn.
 
 

Foto: Microsoft clip.art

 
   
Norsk barnebokinstitutt vil styrke den barnelitterære forskningen ved å utlyse et 3-årig forskningsprosjekt der fokus settes på hvordan samtidens barnelitteratur forholder seg til endringer i de barnelitterære medier, så vel som i forståelsen av hva henholdsvis kunst er, hva barn er, og hva omverden er.
 
Det lyses herved ut midler til en forskerstilling.
 
Søkeren må selv formulere en egen prosjektbeskrivelse innenfor feltet. Forskningsprosjektet må dreie seg om samtidslitteratur for barn og/eller unge. Aktuelle temaer er barnelitteraturens forhold til samtidskunst og nye medier, digitalisering og nyere estetikk, samt kriteriene for hvordan barne- og ungdomslitteratur tillegges kunstnerisk verdi.
 
Innflytelsen fra globalisering og mangfold, samt det verbale og visuelle formspråket i henvendelsen til barn kan også være aktuelle forskningsområder. Fokus på barnelitterære uttrykk i digitale medier er velkomne.
 
Den som tilsettes vil være tilknyttet fagmiljøet ved Norsk barnebokinstitutt og det nordiske forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi samt til BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift.
 
Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse, finansiert over statsbudsjettet. Organisasjon teller for øyeblikket 9 medarbeidere. Instituttet er i sterk utvikling, og den som ansettes forplikter seg til å delta i instituttets daglige virke og bidra til utviklingen av organisasjonen.
 
Den som ansettes må være beredt på å benytte 40% av arbeidstiden på øvrige arbeidsoppgaver så som å være faglig støttespiller for instituttets ledelse, bidra i redaksjonen av Barnelitterært forskningstidsskrift, undervise på lavere grad i forbindelse med Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning, og bidra til formidlingen på instituttets nettsider. Det vil dessuten forventes en målrettet innsats for å bidra til ny undervisningsutvikling, derfor vil det kunne oppstå andre undervisningsforpliktelser.
 
Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år med tiltredelse etter den 3.1.2011.
 
Kvalifikasjonskrav:
Ph.d eller tilsvarende i for eksempel kunstfag, estetiske fag, litteraturvitenskap eller kultur- og mediestudier
 
Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:
  • forskningsprosjektets kvalitet og relevans
  • kandidatens forsknings- og formidlingserfaring
  • kandidatens evne til å arbeide selvstendig og målrettet og evne til å gjennomføre prosjektet på fastsatt tid
  • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap 
Vi tilbyr lønn etter avtale og kompetanse.
 
Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:
  • søknadsbrev
  • dokumentert CV
  • liste over publiserte arbeider
  • prosjektbeskrivelse på 3-5 sider inkludert fremdriftsplan
Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden og at publisering vil finne sted innenfor anerkjente publiseringskanaler.
 
Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.
 
Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til direktør Kristin Ørjasæter tlf. 2327 6362, mobil 416 82 158, e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no
 
Søknad sendes: post@barnebokinstituttet.no innen 3. januar 2011.
 

Kontakt oss

Foto: NBI

Norsk barnebokinstitutt

Telefon: 23 13 13 70
E-post: post@barnebokinstituttet.no

Postadresse: Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
Besøksadresse: Norsk barnebokinstitutt holder til i 4. etasje i «Halvbroren» i Observatoriegaten 1 B, like nedenfor Solli Plass i Oslo.

Årsmeldinger

Årsmeldinger

ill.foto: Microsoft Office OnlineNorsk barnebokinstitutt  -  Årsmelding 2013

Norsk barnebokinstitutt  -  Årsmelding 2012

Subscribe to RSS - Om NBI