Navigate / search

Kurs og studiebesøk

Studiebesøk

NBI tar imot grupper på 10 personer eller mer etter avtale.
I tillegg til omvisning og orientering om instituttet, gis det tilbud om foredrag om ulike emner innen barne- og ungdomslitteratur.

ill.foto: Microsoft Office online

Eksempler på foredragsemner ved studiebesøk:

•    Samspill mellom bilde og tekst i bildeboka
•    Nyere småbarnslitteratur
•    Nyere barnelitteratur
•    Nyere ungdomslitteratur

For å gjøre avtale, kontakt litteraturpedagog Hanne Kiil på e-post: hanne.kiil@barnebokinstituttet.no
eller telefon 23 13 13 73.

 

Kurs for barnehageansatte

«Kom, så går vi inn og snoker» – nytt kurs om småbarnslitteratur

Behovet for oppdatert kunnskap om småbarnslitteratur er stadig økende. I tråd med den nye rammeplanen for barnehagenes innhold og oppgaver har Norsk barnebokinstitutt utviklet et nytt halvdagskurs. Kurset er for barnehagenes ansatte, og tar for seg dagens småbarnslitteratur med fokus på humor og alvor i nyere bildebøker, med vekt på hvordan nye bøker skaper leseraktivitet. Ta kontakt hvis du ønsker kurset for din barnehage, bydel eller kommune.

Den nye rammeplanen peker bl.a. på:

  • Barnehagenes arbeid med de yngste barna skal styrkes – bl.a. med språkstimulerende aktiviteter.
  • Barna skal oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.
  • Barna skal gis mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg.
  • Barnehagene skal fremme minoritetsbarnas norskspråklige kompetanse.
  • Personalet skal invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.
  • Barnelitteraturen av i dag er medskapende, og dette vektlegges også i planen. Personalet skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer.

For mange barnehager og deres ansatte kan det bli vanskelig å oppfylle disse kravene uten å ha kjennskap til dagens småbarnslitteratur. Vi oppfordrer barnehager, bydeler og ansvarlige for kommunale oppvekstetater til å ta kontakt med oss for å gi sine barnehageansatte ny kunnskap.

INNHOLD: Kurset vil ha fokus på humor og alvor i nyere bildebøker, med vekt på hvordan nye bøker skaper leseraktivitet.
OMFANG: Halvdagskurs á 3 timer.
KURSHOLDERE: NBIs utdanningsleder Dag Larsen eller litteraturpedagog Hanne Kiil – begge med lang erfaring i litteraturformidling.
STED: Kom til oss eller vi kommer til dere.

For mer informasjon: Kontakt NBIs utdanningsleder Dag Larsen
på e-post: dag.larsen@barnebokinstituttet.no, eller mobil 908 44 822.

 

Skriverommet – for etablerte forfattere

Skriverommet er Norsk barnebokinstitutts tilbud til etablerte forfattere som ønsker å videreutvikle seg. Vi tilbyr kurs, workshops og faglig påfyll til barne- og ungdomsbokforfattere.

Ansvarlig for tilbudet er NBIs forfatter i undervisningsstilling, Hilde Hagerup.

 

img_3604

Høsten 2017 ser kalenderen vår sånn ut:

Seminar i samarbeid med NBU: Om å skrive for skjerm

Dato: 29. september

Kl. 10-15.00, Sted: Norsk barnebokinstitutt

Om kurset:
Flere barnebokforfattere skriver også for film og TV, både originalmanus og manus basert på egne bøker. Hvilke erfaringer har de høstet, og hvilke råd har de til kollegaer som ønsker å gjøre det samme? Hvordan ser bransjen ut, hva skiller den fra bokbransjen og hvordan jobber NRK Super med historier for barnepublikummet?

Velkommen til en spennende dag på norsk barnebokinstitutt. Vi får høre fra blant andre forfattere Harald Rosenløw Eeg og Heidi Linde, samt redaksjonssjef i NRK Super, Ingrid Hafstad.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norske barne- og ungdomsbokforfattere, og er gratis og åpent for NBU-medlemmer og tidligere forfatterstudenter ved NBI.

Påmelding seinest 20. september: Hilde Hagerup.

 

Workshop: Om formidling

Dato: 23. oktober

Kl. 10.00-15.00, Sted: Norsk barnebokinstitutt

Om kurset
Skal du på turne med en bok? Har du lyst til å diskutere opplegget ditt med kollegaer som også trenger noen å sparre med? Vi arrangerer åpent skriverom med fokus på formidling. Dette blir en praktisk dag med mulighet til å diskutere turneopplegg med andre i samme bås. Workshopen har plass til fem deltakere og er gratis og åpent for NBU-medlemmer og tidligere forfatterstudenter ved NBI.

Søk om plass ved å sende ½-2 sider om prosjektet seinest 15. oktober til: Hilde Hagerup.

 

Workshop i samarbeid med NBU: Om å skrive for skjerm 2

Oppfølgingsworkshop om temaet Å skrive for film.
13.-14. november

Om kurset
Dette er en oppfølging av seminaret den 29. september.
Skriverommet ved Norsk barnebokinstitutt inviterer medlemmer av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere til en to dagers workshop om å skrive for film og TV. Dette blir en praktisk samling med skriveøvelser og tips for deg som ønsker å lære mer om det å skrive film eller TV-manus. Workshopen gir deltakerne anledning til å jobbe videre med egne film eller TV-ideer. Kurset ledes av Axel Hellstenius og Hilde Hagerup, som begge er både barne- og ungdomsbokforfattere og manusforfattere.

Vi henvender oss spesielt til de som deltok på seminaret Om å skrive for skjerm ved barnebokinstituttet 29. september. Workshopen arrangeres i samarbeid med NBU og har plass til inntil fem deltakere. Vi holder på fra klokken 10 til 15 hver dag, med middag om kvelden den første dagen. Workshopen finner sted ved Norsk barnebokinstitutt i Observatoriegaten 1b ved Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo. Søk om å bli med ved å sende en e-post med en kort beskrivelse av ideen din seinest 6. november til Hilde Hagerup.