Navigate / search

Styre og råd

 

NBIs styre

Fra 23.05.2017

TRYGVE NORDBY-1772-FOTOGRAF ANNE E S ENGER copy 2

Trygve G. Nordby (styreleder)

Karianne Bjellås Gilje (nestleder)
Aslaug Nyrnes
Ragnfrid Trohaug
Petter Aaslestad
Krishanti Brahmachari Wicken
Morten Solheim (forfatterstudentvalgt styremedlem)
Øystein Espe Bae (ansattevalgt styremedlem)

 

NBIs Råd 2016-2020

Den norske bokhandlerforening

Hovedrepresentant: Elin Øy

Vara: Trine Stensen

 

Grafill/Tegnerforbundet

Hovedrepresentant: Gry Moursund

Vara: Lene Ask

 

Norske barne- og ungdomsbokforfattere

Hovedrepresentant: Aina Basso

Vara: Linn T. Sunne

 

Den norske Forleggerforening

Hovedrepresentant: Hege Eikenes Randen

Vara: Sverre Henmo

 

Norsk bibliotekforening

Hovedrepresentant: Beate Ranheim

Vara: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

 

Norsk kritikerlag

Hovedrepresentant: Karen Frøsland Nystøyl

Vara: Cathrine Krøger

 

Universiteter og høgskoler

Hovedrepresentant: Lise Iversen Kulbrandstad

Vara: Inger-Kristin Larsen Vie

 

Kunsthøgskolene

Hovedrepresentant: Ellen Aslaksen

Vara: Martin Lundell

 

Institusjoner og organisasjoner innen barnekulturformidling

Hovedrepresentant: Deise Nunes (Fra Nordic Black Theatre)

Vara: Zeza Kolstad (Fra Nordic Black Theatre)

 

Fra styret:

Hovedrepresentant: Trygve Nordby

 

Nasjonalbiblioteket (observatørstatus)

Hovedrepresentant: Sofie Arneberg

Vara: Anne Kristin Lande

 

Sekretær for rådet

Kristin Ørjasæter, direktør NBI