Navigate / search

«Hunder og barn ingen adgang»: Hvordan barna erobret folkebibliotekene.

Åse Kristine Tveit, førsteamanuensis v/Høgskolen i Oslo/Akershus, Inst.f.ABI, gir oss et innblikk i barnebibliotekets historie. Tveit var første doktorand i phd-programmet Bibliotek og informasjonsvitenskap, 2016, og hun tok for seg norske barnebibliotek i perioden 1914-35 og på 2000-tallet.

Tid:  tirsdag 14. mars 2017, klokken 18.00
Sted: rom P168 i Pilestredet 48 (Høgskolen i Oslo/Akershus).
Enkel servering

Norsk bok-og bibliotekhistorisk selskap (NBBS) er arrangør i samarbeid med NBF Oslo/Akerhus.

Styrk lovverket for skolebibliotekene

Norsk barnebokinstitutt har sammen med 10 andre organisasjoner sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med anmodning om å styrke skolebibliotekene. Dagens lov og forskrift om skolebibliotek sier ingenting om hvordan skolebibliotek skal drives eller hvilke ressurser skolebiblioteket skal ha.

Les mer

2 millioner til visuell kunst for unge

Kulturrådet lyser i 2017 ut 2 millioner kroner på det visuelle kunstfeltet til profesjonelle kunstprosjekter rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år. Barn og unge er satsingsområde for rådet i perioden 2016-2019 og første søknadsfrist 2. mars.

Les mer

Sensur? Selvsensur? Norsk PEN og NBF inviterer til seminar om sensur i barnelitteraturen

I Norden utfordres den frimodige ytringen i barnelitteratur av etiske hensyn der omsorg for barn er sentralt, og det politisk ukorrekte kan føre til at forfatter og forlag må trekke bøker fra markedet. Skjer det også endringer i bokmarkedet som begrenser forfatternes ytringsrom? Hvor skarp er grensen mellom sensur, selvsensur og omsorg i barnelitteraturen? Skal forfattere være barnas foresatte?

Litteraturfest BARN – Alfa & Omega

Hver vår arranges barnas egen litteraturfestival – «Alfa & Omega» på Barnas kulturhus. Barnas kulturhus har lang tradisjon med å initiere, planlegge og gjennomføre festivaler for barn i Bergen. Tanken er at byen skal fungere som en utvidet kunstarena, der ulike kulturressurser blir gjort tilgjengelige for barn og barnefamilier.

Jon-Roar Bjørkvold inviterer til lansering av «Grunntonen – små sanger, mektige spor»

Vi så det etter Utøya-terroren: Sang samler et land. Hvilke sanger? Lengst inne og dypest nede ligger ”ein fyrste song”, grunntonen i oss. Holdt i hevd gjennom generasjoner, blir denne grunntonen til en musisk renning i nasjonsveven. Styrkes den, styrkes vi. Boka går rett inn i vår egen samtid, med påfølgende dypdykk i norsk barnesanghistorie. I boka utfordrer Bjørkvold dagens integreringsdebatt: Hva med grunntonen — nå? Vel møtt onsdag 11. mai kl. 14.00-15.30.

Les mer