Navigate / search

Merk deg dagen! Lesninger fra 14 forfatterstudenters hovedprosjekter 11. mai

Anna Kompelien, Maria Barseth Bakken, Johanne Emilie Andersen Hoff, Elin Hansson, Hilde Hodnefjeld, Daniel Hop Hansen, Katitzi Hvidsten, Vilde Kamfjord, Neda Alaei, Ketil Kolstad, Kristin Linnesholm, Helene Lo Cascio, Tina Soli og Simone Thiis har hatt sine hovedprosjekter som viktigste oppgave, og her fikk vi høre utdrag fra dem.

Les mer

«Hunder og barn ingen adgang»: Hvordan barna erobret folkebibliotekene.

Åse Kristine Tveit, førsteamanuensis v/Høgskolen i Oslo/Akershus, Inst.f.ABI, gir oss et innblikk i barnebibliotekets historie. Tveit var første doktorand i phd-programmet Bibliotek og informasjonsvitenskap, 2016, og hun tok for seg norske barnebibliotek i perioden 1914-35 og på 2000-tallet.

Tid:  tirsdag 14. mars 2017, klokken 18.00
Sted: rom P168 i Pilestredet 48 (Høgskolen i Oslo/Akershus).
Enkel servering

Norsk bok-og bibliotekhistorisk selskap (NBBS) er arrangør i samarbeid med NBF Oslo/Akerhus.

Barnas erobring av folkebibliotekene

«Kontrollaspektet var særdeles viktig. Rene hender måtte vises fram, bøkene måtte behandles pent, og det var stort sett bare lov å låne to bøker om gangen.» Åse Kristine Tveit har skrevet om barnas inntog blant bibliotekets hyllerekker på kulturtankens nettsider..

Les mer

Klart for Nordisk barnebok-konferanse i Stavanger 6.-8. februar

Konferansen er nå fulltegnet, og 300 illustratører, forfattere, formidlere, fagpersoner, mediefolk og andre med tilknytning til det nordiske barne- og ungdomslitteraturfeltet skal straks innta byen i vest. Illustrasjon, bildebøker, tegneserier og utstillinger står sentralt i programmet med «Den visuelle vendingen» som tema.

Les mer

Styrk lovverket for skolebibliotekene

Norsk barnebokinstitutt har sammen med 10 andre organisasjoner sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med anmodning om å styrke skolebibliotekene. Dagens lov og forskrift om skolebibliotek sier ingenting om hvordan skolebibliotek skal drives eller hvilke ressurser skolebiblioteket skal ha.

Les mer

Nasjonalbiblioteket utlyser midler til arenautvikling for folkebibliotek i 2017

Folkebibliotekene er møteplasser som fortsatt skal videreutvikles som kulturinstitusjoner og arenaer for debatt, læring og demokrati. Målet er å skape et stort antall arrangementer og gjennom dette gjøre det mulig for bibliotekene å utvikle både profil og kvalitet på arrangementene, egen kompetanse og publikum. Søknadsfrist 3. oktober.

Les mer

Lesersørviskonferanse 2016

Lesersørvis er et helhetlig litteraturformidlingstilbud for bibliotekansatte, utarbeidet av Telemark fylkesbibliotek. Tjenesten bygger på den amerikanske tjenesten Readers’ Advisory. Kjente aktører innen Lesersørvis i USA. Alle deltagerne vil dra hjem med konkrete verktøy for å starte med Lesersørvis på sitt bibliotek!

Det 75. norske bibliotekmøte

Velkommen til Tromsø og Bibliotekmøtet! Bibliotekmøtet har samla deltakarar frå heile biblioteksektoren til diskusjonar og erfaringsutveksling sidan 1903. Vi reknar med over 500 deltakarar på årets bibliotekmøte.