Navigate / search

Merk deg dagen! Lesninger fra 14 forfatterstudenters hovedprosjekter 11. mai

Anna Kompelien, Maria Barseth Bakken, Johanne Emilie Andersen Hoff, Elin Hansson, Hilde Hodnefjeld, Daniel Hop Hansen, Katitzi Hvidsten, Vilde Kamfjord, Neda Alaei, Ketil Kolstad, Kristin Linnesholm, Helene Lo Cascio, Tina Soli og Simone Thiis har hatt sine hovedprosjekter som viktigste oppgave, og her fikk vi høre utdrag fra dem.

Les mer

Barndommens fargelegger – 50 år med Vivian Zahl Olsen

Mange barn i Norge har hatt en barndom der illustrasjonene til Vivian Zahl Olsen har spilt en viktig rolle. Barnas beste, Flode, den stripete Barne-TV-marken, Barnas store sangbok, diverse lesebøker, Kroppen, Fru Pigalopp og Barnas viser er bare noen få eksempler på alle prosjektene hun har vært involvert i. Nå har boka om hennes liv som illustratør kommet.

Les mer

Disney – konsten att berätta | Nordiska Akvarellmuseet

Som första museum i Europa visar vi en helt ny utställning om animerad film: Disney – Konsten att berätta. Den innehåller förutom originalteckningar och akvareller från Walt Disney Animation Studios’ tidigaste filmer – till exempel Snövit och de sju dvärgarna – även material från mer aktuella filmer, bland andra Den lilla sjöjungfrun och kanske den främsta animerade filmen genom tiderna, Frost.

Interaktiv scenekunst for barn – tyranni eller magi?

Når interaktivitet anses som en garanti for kvalitet i scenekunst for barn, vitner det om manglende forståelse for forskjellen mellom overfladisk interaksjon og dyp deltakelse. Det hevder Lisa Nagel og Lise Hovik, som i denne artikkelen på Kunstløftet.no utvikler en teori om ulike kvaliteter i interaksjonen mellom utøvere og barn. Les mer

Les mer

Fra bildebok til scenetekst

Vi har møtt Lise Männikkö, en av studentene fra prøveprosjektet Fordypning i scenetekst i regi av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU). Prosjektet har dette året gitt 9 etablerte forfattere mulighet til å skrive ny dramatikk. Hvordan har hun funnet frem til sin egen stemme? Les mer

Les mer

Stedet der alle drømmer er – et møte med Hanne Hagerup

Det nærmer seg avslutningen på det 2. året av prøveprosjektet Fordypning i scenetekst i regi av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), et utdanningstilbud som gjennomføres av Dramatikkens hus og Norsk barnebokinstitutt (NBI). Hvilke utfordringer møter de nye dramatikerne som skriver for barn og unge? Vi har møtt to av dem, først ut er Hanne Hagerup.

Les mer

Les mer

Fordypningsstudium i scenetekst 2012-2013

Foto: Morguefiles free photos

Med forbehold om økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd/Kunstløftet viderefører Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) et fordypningsstudium i scenetekst. Dette er et treårig prosjekt som nå går inn i stt tredje år. Prosjektet utføres i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt og Dramatikkens hus. Hensikten er å tilby norske institusjonsteatre og det frie feltet et større tilfang av nyere scenetekster for barn og ungdom. Prosjektet består av seks samlinger over to semestre.

NBU lyser med dette ut 6 studieplasser. Studiet starter i august 2012 og avsluttes i mai 2013. Les mer

Les mer

Stemmer og forstummelse. Forskning på barnelitteratur og barnedramatikk

Doktorenes og NBI-stipendiatenes dag 11.11.2011:

Hvor kan man true barn med å suge ut hjernene deres eller knipse dem på tissen? I barneteater og barnelitteratur, selvsagt.

Trusselen om ekstrem mental rengjøring ble fremført for over hundre år siden i det første norske barneteaterstykket, Fredrikke Berghs eventyrkomedie Østenfor Sol og Vestenfor Maane (1906).

Fra Østenfor sol og vestenfor maane. Billedbog for börn.

Anne Helgesen, dr. art i teatervitenskap, og Petra J. Helgesen, master i litteraturvitenskap, har analysert det nær glemte stykket i forbindelse med sitt pågående prosjekt om barnedramatikkens historie i Norge. Helgesen og Helgesen gir stemme til en svært underkjent sjanger i et pionerarbeid som har hypotesen «Drama for barn – teaterets sjel».

Ethvert kulturuttrykk er fundert på ideologi som er mer eller mindre bevisst og eksplisitt formulert. Helgesen og Helgesen er opptatt av barnedramatikkens polyfone potensiale – stykkenes evne til å la flere stemmer brytes mot hverandre, noe som muliggjør en diskusjon av ideologi.

Det polyfone er også et begrep førsteamanuensis Åse Marie Ommundsen bruker i sitt doktorgradsprosjekt Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut. Flerstemmighet, hvilket kan innebære fravær av én didaktisk forteller, er ett av flere karaktertistiske trekk ved den senmoderne litteraturen for barn som voksne. Selv om Ommundsen finner en tydelig tendens til grenseutvisking, konkluderer hun med at det fortsatt er grenser for hva som kan kalles barnelitteratur. Verk som forventer en voksen forforståelse hos leseren vil nødvendigvis være voksenlitteratur.

Fra Kurtby

Kurtby (2008) av Erlend Loe har utfordret barnelitteraturens grense med sin satiriske framstilling av Knutby-sakens religiøse fanatisme, drap og utroskap. Kirsti Brud, pastor Kurts og pingpong-menighetens suverene fortolker av Jesu ord, truer uavlatelig med helvete, knipsing på tissen og dødbringende blandebatterier. Boka har skapt debatt blant voksenlesere, fra foreldre til forskere. Forlaget har angitt målgruppa til 4–99 år, mens Ommundsen mener Kurtbyer voksenlitteratur.

I motsetning til bekymrede voksne som bannlyser boka ut fra dens tematikk, argumenterer Ommundsen for at det er bokas fortellemåte som diskvalifiserer den som barnebok. Ifølge Ommundsen vil selv ikke den mest sofistikerte barneleseren kunne gjennomskue Kurtbys satiriske forhold til Knutby, noe som umuliggjør fullt utbytte og fullstendig forståelse av boka. Hvis barnet ler, så ler det ikke på de riktige premissene.

Kurtbys status som barne-, ungdoms- og/eller voksenbok er en svært interessant problemstilling fordi den tvinger oss til å reflektere over vårt syn på barn og litteratur. Hvem er barnet i denne sammenheng? 3-åringen eller 13-åringen? Kan man overhode behandle barn som én ensartet kategori? Hva er litteratur? Noe som må forstås fullstendig ifølge én gitt fasit? Kan i så fall Alice in Wonderland være barnelitteratur? Kan Kurtbys karnevalistiske avsløring av vilkårlig og absurd maktutfoldelse berettige en latter uten kjennskap til Knutby? Eller bør man med pastor Kurts renhetsideologiske terminologi påse at Kurtby «rydjast ut» av barnebokhyllene?

Helgesen og Helgesen og Ommundsen bidrar med forskningsbasert kunnskap og refleksjon i et felt med god flyt. Astri Ramsfjell og Nina Goga, som begge disputerte i 2008, er Norges første forskere med doktorgrad i barnelitteratur. I 2011 kan vi telle fem barnelitterære forskere som har disputert – og flere er underveis.

Det finnes sterke barnelitterære fagmiljøer flere steder i landet, og i høst har Høgskolen i Bergen satt igang et masterprogram i barnelitteratur. NBI ønsker å bidra til å holde trykket oppe og har derfor engasjert professor Elise Seip Tønnessen som forskningsleder for prosjektet «Barnelitteraturen i et medialisert tekstunivers». Sentrale spørsmål er hvordan barne- og ungdomslitteraturen inngår i vekselspill med mediekulturen – og hvordan dette bidrar til estetisk og kulturell endring av barne- og ungdomslitteraturen.

I senmodernitetens multimodale verden utvikler barn og unge en handlings- og fortolkningskompetanse som overskrider tradisjonelle oppfatninger av hva slags form og innhold som «passer» for den oppvoksende generasjon. Den kompetente unge bruker leker med tekster i ulike medier, og Tønnessen hevder at brukerne styrer mediet mer enn mediet styrer brukerne. Til tross for ulike tilnærminger til barn og unges antatte egenskaper, så viser både Ommundsen og Tønnessen hvordan vi kan lære mer om barnelitteraturens grensefenomener, det være seg knyttet til medium eller målgruppe. Kanskje er vi flere som kunne ha nytte av å gjøre som Tønnessen og leie inn en ung, mannlig dataspiller. Se hva som skjer, liksom.

Illustrasjon
oestenfor_sol.ill_.eivind_nielsen_0_400_l-365x300.jpg
Les mer

Nytt kull med dramatikerstudenter

 

Ill. foto. Microsoft Office online

14. juni 2011:

Ti nye studenter er nå tatt opp til fordypningsstudiet i scenetekst.

Dette er det andre året NBU samarbeider med Norsk barnebokinstitutt og Dramatikkens Hus om et etterutdanningstilbud for barne- og ungdomslitterære forfattere. Les mer

Les mer