Navigate / search

Helene Uri til Norsk barnebokinstitutt

NBI har ansatt forfatter Helene Uri som professor i kreativ skriving i en 20% åremålsstilling for 4 år fra 1. august 2017. Uri, som har doktorgrad i språkvitenskap og arbeidet flere år ved Universitetet i Oslo, skal bidra til instituttets kunstneriske utviklingsarbeid og veilede forfatterstudenter.

Les mer

Når barn blir deltakere – muligheter og utfordringer i scenekunsten

«Den teoretiske diskusjonen av interaktivitet og deltakelse innenfor kunstfeltet er mer aktuell enn noen gang. Tidligere var det en tendens, nå er det overalt. Barn er deltakere, medskapere og utøvere i mange sammenhenger», sier Lisa Nagel, en av prosjektlederne for SceSam-prosjektet, stipendiat ved NBI, og aktuell med boka «Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn» sammen med Lise Hovik.

Les mer

Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond utlyser stipendium till forskare

Härmed inbjuds institutioner och avdelningar som omfattar ämnet litteraturvetenskap vid landets universitet och högskolor att ge förslag på innehavare av Martha Sandwall-Bergströms stipendium 2017 till forskare inom barn- och ungdomslitteraturområdet. Stipendiet är på 85 000 kr.

Särskilda blanketter finns inte. Rekommendationer från professorer eller andra forskningsansvariga ska författas på ca en halv A4-sida och kortfattat motivera vederbörandes kandidatur. En verklista i urval ska bifogas, men inga andra underlag i form av betyg, skrifter eller manuskript. Förslag mottages till och med den 21 mars 2017.
Mottagare utses av en jury tillsatt av stiftelsens styrelse.

Information om stipendiet

Efter donation av författaren Martha Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättades 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till i första hand förtjänta forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Tidigare forskarstipendiater: Eva Söderberg (2000), Helen Ehriander (2002), Elina Druker (2007), Maria Andersson och Annika Gunnarsson (delat stipendium, 2009), Lotta Paulin (2011), Magnus Öhrn (2013). Helen Asklund (2015), Birgitta Theander (2015) och Lydia Wistisen (2015).

Mer information om Kulla-Gulla-priset

Eventuella frågor kan ställas till:

Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet
e-post: asa.warnqvist@sbi.kb.se

Förslag insänds till:

Svenska barnboksinstitutet
Åsa Warnqvist
Odengatan 61
113 22 Stockholm

Eller per e-post till:

asa.warnqvist@sbi.kb.se

Svenska barnboksinstitutet inviterer til workshop om HBTQ i barnlitteraturen

Den 27. mars 2017 kl. 09.00-17.00 anordnar Svenska barnboksinstitutet en tvärvetenskaplig workshop för forskare som är intresserade av frågor kring HBTQ i barn- och ungdomslitteraturen. Programmet i sin helhet befinner sig på planeringsstadiet och meddelas senare. Det kommer bland annat att innehålla presentationer av pågående och kommande forskningsprojekt.

Les mer

Klart for Nordisk barnebok-konferanse i Stavanger 6.-8. februar

Konferansen er nå fulltegnet, og 300 illustratører, forfattere, formidlere, fagpersoner, mediefolk og andre med tilknytning til det nordiske barne- og ungdomslitteraturfeltet skal straks innta byen i vest. Illustrasjon, bildebøker, tegneserier og utstillinger står sentralt i programmet med «Den visuelle vendingen» som tema.

Les mer