Navigate / search

Anne Skaret mottar Kari Skjønsberg-prisen 2018

«Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen for 2018 har hatt et forholdsvis kort faglig virke innenfor barnelitteratur-forskningen, men har ikke desto mindre vist en stor og allsidig faglig aktivitet», sa juryleder Svein Slettan, da prisen ble delt ut onsdag 7. februar under barne- og ungdomslitteratur-konferansen «Se og Les 2018» i Bergen.

Les mer

Internasjonal pris til bok om avantgarde i barnelitteraturen

To av våre fagkolleger i det internasjonale, barnelitterære forskningsmiljøet, Elina Druker ved Stockholms universitet, og Bettina Kümmerling-Meibauer ved Universitetet i Tübingen har mottatt pris av The International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) for årets beste antologi 2017, for boken «Children’s Literature and the Avant-Garde.» NBI gratulerer!

Les mer

Nordisk forskningskonferanse: Med bilden i fokus

Med något års mellanrum anordnas en nordisk konferens i ämnet barn- och ungdomslitteratur av de nordiska barnboksinstituten. 2016 års konferens, ”Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus”, äger rum på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm den 29 augusti-1 september 2016. Temat är bildens betydelse och roll i den nordiska barn- och ungdomslitteraturen.

Kunsten å dele – 2015. Konferanse om forskning på kunstformidling til barn og unge

Vi ønsker i løpet av disse to dagene å presentere forskning og utviklingsarbeid som har overføringsverdi og relevans også for andre kunstarter, og derigjennom påvirke arbeidet med kunstformidling til barn og unge. Arrangører: Film & Kino, Forfattersentrum, Kulturrådet v/kulturarv, Nasjonalmuseet, Norsk barnebokinstitutt, Rikskonsertene og Scenekunstbruket.

IRSCL 22nd Biennial Congress August 2015

Writers, artists, and academics variously create, interpret, and re-create notions of childhood. Within the academy, the field of children’s literature is increasingly inter- and multi-disciplinary. The theme of this Congress, together with the associated sub-themes listed below, is intended to enable exploration, interrogation, and analysis of children’s literature text(s) in the widest interpretation, and international childhoods. The conference will be organized thematically, although we also encourage cross-over papers that integrate more than one theme.

ELO – The End(s) of Electronic Literature

The theme of the 2015 Electronic Literature Organization conference and festival is “The End(s) of Electronic Literature.” This theme plays on several different meanings of “ends.” Topics the conference papers and works will explore include:

Is “electronic literature” a transitional term that will become obsolete as literary uses of computational media and devices become ubiquitous? If so, what comes after electronic literature? We can also question in what sense electronic literature and digital writing practices are a means to an end. If so, what are the ends of electronic literature? What political, ideological, aesthetic, and commercial ends or purposes do works of electronic literature serve?

Multimodalitetskonferansen 2015

Hvordan reflekterer multimodale tekster og uttrykksformer kulturelle endringer, og hvordan bidrar de selv til å skape kulturendringer? Hva kjennetegner multimodale uttrykk innenfor viktige samfunnsområder som utdanning, media og kunst? På konferansen Multimodalitet og kulturell endring ønsker vi å samle forskere fra Norden for å diskutere slike spørsmål ved hjelp av teorier og metoder fra multimodalitetsforskningen og tilgrensende forskningstradisjoner.