Navigate / search

Call for Papers:  Children in Popular Culture

Red Feather Journal, an online, peer-reviewed, international and interdisciplinary journal, seeks well-written, critical articles on children in popular culture for the Spring 2017 issue -deadline April 30, 2017.  Some suggested topics include: child or childhood imagery (film, television, digital media, art); children or childhood literature; the child in/and fan cultures or gaming cultures; children and social media; childhood geography or material culture; children and war; children as refugees; children and the changing political landscape; or any other aspect of the child in popular culture.

Red Feather Journal welcomes and encourages international submissions that explore aspects of multi-cultural, transnational, or non-Western childhoods.

Red Feather Journal is published twice a year, in Spring and Fall. Authors are welcome to submit articles in any accepted documentation system, including Chicago, MLA, APA. Red Feather Journal is indexed through EBSCO host and MLA bibliography.

Interested contributors please submit the full article, an abstract, and a brief biography (with full contact information) as attachments in Word (please do not send in PDF format) to debbieo@okstate.edu or olsond@moval.edu

Deadline for submissions for the Spring 2017 issue is April 30.

Når barn blir deltakere – muligheter og utfordringer i scenekunsten

«Den teoretiske diskusjonen av interaktivitet og deltakelse innenfor kunstfeltet er mer aktuell enn noen gang. Tidligere var det en tendens, nå er det overalt. Barn er deltakere, medskapere og utøvere i mange sammenhenger», sier Lisa Nagel, en av prosjektlederne for SceSam-prosjektet, stipendiat ved NBI, og aktuell med boka «Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn» sammen med Lise Hovik.

Les mer

2 millioner til visuell kunst for unge

Kulturrådet lyser i 2017 ut 2 millioner kroner på det visuelle kunstfeltet til profesjonelle kunstprosjekter rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år. Barn og unge er satsingsområde for rådet i perioden 2016-2019 og første søknadsfrist 2. mars.

Les mer