Navigate / search

Kom på Presentasjoner 2013!

6 lesninger av nyskrevne scenetekster for barn og unge onsdag 15. mai kl. 19.00-21.00 på Dramatikkens hus i Oslo.

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Dramatikkens hus (Drh) og Norsk barnebokinstitutt (NBI) avslutter nå det tredje pilotåret med samarbeids-prosjektet Fordypning i scenetekst for barne- og ungdomsbokforfattere. Vi har gleden av å invitere til lesninger av utdrag fra hovedprosjektene som dramatikerne har utviklet i samarbeid med dramaturger, regissører og skuespillere. Les mer

Les mer

Presentasjoner 2012 – 9 lesninger av nye scenetekster for barn og unge fredag 11. mai

Foto: Microsoft office online

Fredag 11. mai 2012 kl. 17.00-21.00 på Dramatikkens hus, Oslo

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) avslutter nå det andre pilotåret med samarbeidsprosjektet Fordypning i scenetekst for barne- og ungdomsbokforfattere. Utdanningstilbudet gjennomføres av Dramatikkens hus og Norsk barnebokinstitutt (NBI) .

Vi har gleden av å invitere til lesninger av utdrag fra studentenes hovedprosjekter som de har utviklet i samarbeid med dramaturger, regissører og skuespillere fredag 11. mai 2012 kl. 17.00-21.00 på Dramatikkens hus i Oslo. Påmelding innen utgangen av 10. mai til julie@dramatikkenshus.no NB! Begrenset antall plasser. Besøksadresse: Tøyenbekken 34, Oslo

Les intervju med en av årets studenter Stedet der alle drømmer er – et møte Les mer

Les mer

Fra bildebok til scenetekst

Vi har møtt Lise Männikkö, en av studentene fra prøveprosjektet Fordypning i scenetekst i regi av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU). Prosjektet har dette året gitt 9 etablerte forfattere mulighet til å skrive ny dramatikk. Hvordan har hun funnet frem til sin egen stemme? Les mer

Les mer

Stedet der alle drømmer er – et møte med Hanne Hagerup

Det nærmer seg avslutningen på det 2. året av prøveprosjektet Fordypning i scenetekst i regi av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), et utdanningstilbud som gjennomføres av Dramatikkens hus og Norsk barnebokinstitutt (NBI). Hvilke utfordringer møter de nye dramatikerne som skriver for barn og unge? Vi har møtt to av dem, først ut er Hanne Hagerup.

Les mer

Les mer

Våg å tenke stort!

Dramatikkens hus og Norsk barnebokinstitutt skal lære norske barne- og ungdomsbokforfattere å skrive for scenen. «Vi trenger forfattere med store visjoner som kjenner de unge publikummerne de skriver for,» er meldinga fra teatermiljøet.

Les mer

Nytt kull med dramatikerstudenter

 

Ill. foto. Microsoft Office online

14. juni 2011:

Ti nye studenter er nå tatt opp til fordypningsstudiet i scenetekst.

Dette er det andre året NBU samarbeider med Norsk barnebokinstitutt og Dramatikkens Hus om et etterutdanningstilbud for barne- og ungdomslitterære forfattere. Les mer

Les mer

Fordypningsstudium i scenetekst for barne- og ungdomsforfattere

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere viderefører et fordypningsstudium i scenetekst for barne- og ungdomslitterære forfattere. Prosjektet utføres i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt og Dramatikkens Hus.

Hensikten er å tilby norske institusjonsteatre og det frie feltet et større tilfang av nyere scenetekster for barn og ungdom. Prosjektet består av seks samlinger over to semestre.

NBU lyser med dette ut 10 studieplasser.

Studiet starter i august 2011 og avsluttes i mai 2012.

Fordypningsstudiet kan søkes av forfattere som skriver for barn og ungdom. Søknadene vurderes av en komité nedsatt av NBU. Opptaket blir skjønnsmessig vurdert, og bygger på en vurdering av litterære kvalitet og produksjon. I opptaket søkes det å sette sammen en bredt sammensatt gruppe når det gjelder alder, kjønn og erfaring som forfatter, men det legges vekt på å oppta unge forfattere og om mulig forfattere med en flerkulturell bakgrunn.

Søknaden skal inneholde:

1 – begrunnelse for hvorfor du søker om opptak

2 – bibliografi over dine tidligere utgitte bøker

3 – en scenetekst på 3 sider

Kostnader: Det er fastsatt en egenandel på kr 2.000 pr deltaker.

Deltakerne ved prosjektet kan søke NBU om støtte til reise og opphold i forbindelse med samlingene.
Søknadsfrist: 13. mai

Tilbakemelding blir gitt primo juni.

Søknaden sendes elektronisk til sekretariat@nbuforfattere.no

Illustrasjon
ballerina.red_.jpg
Les mer