Navigate / search

Nye blikk på barnelitteraturen – les vår studentblogg!

Hvor mange gamle folk kjenner dagens barn? Hvorfor er det viktig å formidle ny litteratur til barn og unge i dag? Er det nødvendig å skape nye fiktive fortellinger og karakterer for barn og unge når de kan lese og selv dele bekjennelser på nett om virkelige utfordringer i den virkelige verden?

Les mer

«Kom, så går vi inn og snoker» – nytt kurs om småbarnslitteratur for barnehageansatte

I tråd med den nye rammeplanen for barnehagenes innhold og oppgaver har Norsk barnebokinstitutt utviklet halvdagskurset «Kom, så går vi inn og snoker». Kurset er for barnehagenes ansatte og tar for seg dagens småbarnslitteratur med fokus på humor og alvor i nyere bildebøker, med vekt på hvordan nye bøker skaper leseraktivitet . Ta kontakt hvis du ønsker kurset for din barnehage, bydel eller kommune.

Les mer

The Power of Comics. History, Form and Culture

Dette standardverket viser mediets utvikling fra enkle tegneseriestriper i avisene til masseproduserte serier og etter hvert også til kunstneriske grafiske romaner/tegneserieromaner som har vunnet litterære priser.

Les mer

Les meg- håndbok i litteraturformidling

Målet for denne håndboka er å gi konkrete råd og tips til å formidle litteratur og leseglede til forskjellige målgrupper og i ulike situasjoner. Kapitlene «ABC for formidlere» av Nina Aalstad og «Bonus: Ni tips mot nervøsistet» kan være en hjelp spesielt til de mer uerfarne formidlerne.

Les mer

Helene Uri til Norsk barnebokinstitutt

NBI har ansatt forfatter Helene Uri som professor i kreativ skriving i en 20% åremålsstilling for 4 år fra 1. august 2017. Uri, som har doktorgrad i språkvitenskap og arbeidet flere år ved Universitetet i Oslo, skal bidra til instituttets kunstneriske utviklingsarbeid og veilede forfatterstudenter.

Les mer

Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn

I boka beskrives deltakelse som et overordnet begrep som henviser til en ny tilskuerposisjon, der tilskueren er helt avgjørende for at verket skal eksistere. Interaktivitet stammer fra digital teknologi, og innebærer i større grad en en-til-en-relasjon. Her har imidlertid interaktivitet imidlertid også blitt brukt som en betegnelse for en rekke ulike former for publikumshenvendelser i scenekunst for barn.

Les mer

Call for Papers: Post-communist Children’s Culture

Essays and reviews on Post-communist Children’s Culture in Central, Eastern, and Southeast Europe

Dear Colleagues,

We would like to invite you to submit articles to Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, a peer-reviewed scholarly journal published by the Interdisciplinary Research Center for Post-totalitarian Studies of the Institute of Slavic Studies (University of Wrocław, Poland) and indexed in Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), and Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest). More specifically, we are seeking for essays and reviews for an issue on Post-communist Children’s Culture in Central, Eastern, and Southeast Europe, which will be devoted to mapping new phenomena in children’s literature and media culture that have emerged during the transition from late communism to late capitalism. As Anikó Imre argues in Globalization and the Transformation of Media Cultures in the New Europe (2009), children from Central, Eastern, and Southeast Europe are post-communist subjects for whom communism is an inherited memory, whose perspectives, values and skills differ from those of older generations, and whose subjectivities are developing in the shadow of adults’ anxieties about this divide. As sources of knowledge and social capital, children’s cultural products both reflect and attempt to resolve tensions caused by the formation of new individual and collective subjectivities. Exploration of regional, European and global affiliations shaping contemporary children’s culture in post-communist Europe offers a vital contribution to a broader inquiry into processes of cultural change and their significance for the formation of national identity in post-totalitarian countries. Contributions are welcomed from a range of fields, such as popular culture, new media, games, literature, education, and childhood.

Possible areas of investigation

 • reflective and restorative nostalgia for communist children’s entertainment vs. technoeuphoria, neoliberalism, and the celebration of transnational mobility
 • childhood heritage
 • globalization vs. localization
 • children’s culture and Eurocentric values (e.g. the “Catching up with Europe” project, a pan-European democracy, the EuropaGO project)
 • children’s relations with interactive media, peer-to-peer technologies and participatory culture
 • edutainment vs. centralized, nationalized and literature-based education
 • children’s culture and citizenship education
 • nationalisms, ethnocentrism, homophobia, misogyny, racism, and xenophobia in children’s culture
 • relations between children’s and adult media cultures
 • children’s books markets
 • promotion of children’s literature and culture

Essay should be sent to Justyna Deszcz-Tryhubczak and Mateusz Świetlicki by 10th April 2017. Submissions should be 5000-6000 words. We will aim to reply to authors by 20th April 2017, with the aim of arranging reviews and completing revisions for 15th June and publication by the end of 2017. Please keep in mind that the essays must satisfy the formal requirements provided below.

Respectfully,
Guest Editors
Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak (Institute of English Studies, University of Wroclaw)
and Dr. Mateusz Świetlicki (Institute of Slavic Studies, University of Wroclaw)

Her kan du laste ned hele utlysningen som PDF