Navigate / search

Newcastle Children’s Literature Master Classes 2015 – The Future of the Subject: Archives

In August 2015 the Children’s Literature Unit in the School of English at Newcastle University will be hosting a series of children’s literature Master Classes concentrated in two days. The classes will be led by a distinguished, international team of children’s literature scholars. The overall subject will be ‘The Future of the Subject’, with a particular focus on Archives.

Multimodalitetskonferansen 2015

Hvordan reflekterer multimodale tekster og uttrykksformer kulturelle endringer, og hvordan bidrar de selv til å skape kulturendringer? Hva kjennetegner multimodale uttrykk innenfor viktige samfunnsområder som utdanning, media og kunst? På konferansen Multimodalitet og kulturell endring ønsker vi å samle forskere fra Norden for å diskutere slike spørsmål ved hjelp av teorier og metoder fra multimodalitetsforskningen og tilgrensende forskningstradisjoner.

Læringsfestivalen 2015

4. og 5. mai 2015 arrangerer NTNU en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren med fokus på nye metoder for læring og undervisning ved bruk av teknologi. Målet er å inspirere og motivere, og vise gode og spennende tilnærminger til undervisning og læring, og reflektere rundt de teknologiske mulighetene som eksisterer.

Nytt opptak til NBIs forfatterutdanning

Har du alltid hatt lyst til å skrive for barn og unge? Liker du å skrive, men kunne tenkt deg å lære mer om hvordan? Ser du for deg en jobb som litteraturformidler? I år er det opptak til NBIs forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling. Søknadsfristen for studieårene 2015-2017 er mandag 1.juni. Søk da vel!

Over 50 søkjarar til nettstudium i samtidslitteratur

I 2014 har NBI fått stønad frå Kulturdepartementet til eit nettstudium for bibliotektilsette, lærarar, kritikarar og andre i samtidslitteratur for barn og unge. Søknadsfristen til studiet gjekk ut 1. juni, og det har kome inn over femti søknadar fra ulike kantar av landet. – Den store interessa viser at det er eit behov for denne typen nettstudier om barne- og ungdomslitteratur, seier studiets prosjektleiar Øystein Espe Bae.

Les mer