Navigate / search

Reisen til barnescenen – et seminar om dramatikk for barn

I samarbeid med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Det Åpne Teater, og i forbindelse med sitt 30-årsjubileum, inviterte Norsk barnebokinstitutt til seminar for å diskutere vilkårene for samtidsdramatikk for barn ved institusjonsteatrene i Norge.

Seminaret var en del av Samtidsfestivalen 2009 og fant sted onsdag 9. september på Malersalen i Nationaltheatret i Oslo.
 

OM SEMINARET

Barnelitteraturen står sterkt i Norge. Gode rammevilkår, redaksjonell styrke og forfattere med vilje til nyskaping har ført til en litteratur som er i stadig bevegelse og som henter inspirasjon fra andre kunstarter. Og som kan se verden fra knehøyde.

Men:
  • Står nyskrevet dramatikk for barn like sterkt på institusjonsteatrene?
  • Hvis nei, hvorfor er det slik?
  • Stilles det spesielle krav til dramatikk for barn?
  • Hva er i så fall kravene og er de annerledes enn utfordringene som en barnebokforfatter møter?
  • Vet forfatterne nok om teaterets krav til et godt scenestykke og hvordan de skal gå fram for bli oppført?
  • Vil teatrene invitere forfatterne til et lærerikt samarbeid?
Innledning ved Ragnhild Mærli, dramaturg ved Det Åpne Teater
Panel:
Erna Osland, forfatter
IdaLou Larsen, redaktør
Bjørn Birch, teatersjef Akershus Teater
Eva Kofoed Sevaldson, dramatiker og styreleder Akershus Teater.
Ordstyrer var Dag Larsen, leder for forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt.