Navigate / search

Forfatterutdanningen

Søknadsfrist er mandag 22. mai

Forfatterutdanningen ved NBI er for deg som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og i 2017 tas det opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst. Studiet kvalifiserer til lån i Lånekassen. Ved bestått eksamen gir studiet 60 studiepoeng.

60 % av studentene har publisert noe etter endt utdanning:
tilsammen 113 verker i bokform eller for tv/film/scene.
25 % har allerede startet et forfatterskap med flere titler.
21 % av studentene er oversatt til andre språk.
Til sammen er bøkene utgitt i 18 land.
14 % Arbeider på hel- eller deltid med litteraturformidling.

Studieavgiften er fra høsten 2017 kr 35.000 årlig, til sammen kr 70.000 for begge studieårene.

Søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og/eller Latin-Amerika kan søke om et eget stipend som dekker studeavgiften.

Forfatterutdanningen legger til rette for at studentene kan være i fast arbeid eller studere ved siden av. Utdanningen er samlingsbasert, med i alt 22 samlinger som hver går over tre dager (torsdag-lørdag) i Norsk barnebokinstitutts lokaler i Oslo. Studentene skriver mellom samlingene.

Dette har noen av våre tidligere studenter sagt om forfatterutdaningen.

Opptak skjer på bakgrunn av innsendte tekster. Les mer om forfatterutdanningen…