Navigate / search

Undervisningspersonale begge studier

Foruten sitt eget lærerkollegium henter NBI inn gjestelærere fra sitt nettverk av forfattere, forleggere, litteraturformidlere, bibliotekarer og forskere til de ulike utdanningene. De eksterne medarbeiderne utgjør til sammen 1 årsverk.

 

Forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling

ewo-selfie

Jon Ewo, forfatterkonsulent
Forfatter. Utdannet som bibliotekar. Har arbeidet som biblioteksjef i Vestby kommune. Og innen forlags-bransjen som manuskonsulent, redaktør, og forlegger. Han debuterte i 1986 med novellesamlingen Det sies at oktober er en fin måned. Har vært frilanser og levd av forfatterskapet siden 1991. Har gitt ut 99 bøker, hvorav de fleste er barne- og ungdomsbøker.

Hagerup-Hilde

Hilde Hagerup, forfatter i undervisningsstilling NBI
Forfatter med førsteamanuensiskompetanse. Debuterte i 1998 med ungdomsboka Bølgebiter. Har siden utgitt en rekke bøker for barn, ungdom og voksne. Hun har også oversatt og skrevet filmmanus. Hilde har lang erfaring som formidler og har holdt skrivekurs over hele landet. Bøkene hennes har mottatt flere priser og er oversatt til mange språk, blant annet svensk, dansk, tysk, fransk, hollandsk, koreansk og tyrkisk.

 

HANNE KIIL-1834-FOTOGRAF ANNE E S ENGER copy

Hanne Kiil, litteraturpedagog NBI
Cand. philol. med hovedoppgave om barne- og ungdomslitteratur. Utdannet lærer/lektor med flere års praksis fra grunnskole, videregående skole, høgskole og universitet. NBIs fagansvarlige for litteraturformidlings-prosjektet Teksten i bruk. Har publisert flere artikler om norsk barne- og ungdomslitteratur. Medlem i Norsk kulturråds vurderingsutvalg for bildebøker, for periodene 2012-2013 og 2014-2015.

 

 

 

DAG LARSEN-1748-FOTOGRAF ANNE E S ENGER copy

Dag Larsen, utdanningsleder NBI
Forfatter, debuterte 1977, har utgitt 18 bøker for barn og voksne, og skrevet flere scenestykker. Forlagskonsulent for barne- og ungdomslitteratur i Aschehoug 1984 – 1998, lærer ved div. skrivekurs i grunn- og videregående skoler 1982 – 2006, medlem av Det litterære råd i Den norske Forfatterforening 1994 – 1998, leder av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere 1998 – 2004, ved siden av flere tillitsverv og oppgaver tilknyttet forfattervirksomheten.

Studiekontakt: Mobil 908 44 822 e-post:  dag.larsen@barnebokinstituttet.no

 

Synne Lea

Synne Lea, forfatterkonsulent
Forfatter, har gått på NBIs forfatterutdanning og Fordypning i scenetekst. Lea har gitt ut to diktsamlinger for voksne, og i 2012 kom hennes første barne- og ungdomsroman, Leo og Mei, som ble nominert til Deutsche Jugendliteraturpreis i 2014. I 2013 kom Nattevakt, en diktbok til barn illustrert av Stian Hole, som ble nominert til Brageprisen og Kritikerprisen. Leas barnebøker er solgt til oversettelse i land som USA, Danmark, Tsjekkia, Bulgaria, Belgia, Nederland og Tyskland.

 

 

Lina

Lina Undrum Mariussen, forfatterkonsulent
Forfatter, litteraturviter, debuterte med diktsamlinga Finne deg der inne og hente deg ut (2011) som ble nominert til Norlis debutantpris og belønnet med Tarjei Vesaas’ debutantpris. Hun har vært elev ved Forfatterstudiet i Bø og i Tromsø, og jobbet ved Norsk barnebokinstitutt fra 2008 til 2012. I 2012 ble hun kunstnerisk rådgiver for Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

 

 

 

mini-helene-3

Helene Uri, forfatterkonsulent
Forfatter og for tiden professor II i kreativ skriving ved Norges Kreative Høyskole. Uri har hovedfag i nordisk, doktorgrad i lingvistikk og arbeidet i tolv år ved Universitetet i Oslo. I tillegg til sin skjønnlitterære produksjon for barn, ungdom og voksne har hun skrevet en rekke fagbøker innen lingvistikk. Bøkene hennes er oversatt til flere språk, blant annet dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk, spansk og japansk.

 

 

 

KRISTIN ORJASAeTER-1698-FOTOGRAF ANNE E S ENGER copy

Kristin Ørjasæter, direktør NBI
Doktorgrad i litteraturvitenskap, med undervisningserfaring fra universitetene i Oslo og Århus. Har publisert seks fagbøker og en rekke forskningsartikler om nordisk litteratur, inkludert barnelitteratur, og har arbeidet som barnebokredaktør og som redaktør for nettstedet barnebokkritikk.no. Som direktør for NBI har hun blant annet etablert Barnelitterært forskningstidsskrift BLFT, det første nordiske forskningstidsskriftet for barne- og ungdomslitteratur.

 

 

 

 

 

Nettstudium i samtidslitteratur

OYSTEIN ESPE BAE-1657-FOTOGRAF ANNE E S ENGER copy

Øystein Espe Bae, prosjektleiar for nettstudiet NBI
Mastergrad i Nordisk litteratur frå NTNU, har arbeidd som høgskulelektor på Høgskulen i Volda og på Nynorsksenteret, som norsklektor i den vidaregåande skulen, som redaksjons-medarbeidar for Kunnskapsdepartementets nettstad Minstemme.no, som frilansjournalist, bokmeldar og forlagskonsulent på barnelitteraturfeltet.

Studiekontakt: mobil 994 93 932, e-post oystein.bae@barnebokinstituttet.no

 

 

 

Hilde Hagerup, forfatter i undervisningsstilling NBI ( se over)

Hanne Kiil, litteraturpedagog NBI (se over)

Kristin Ørjasæter, direktør NBI (se over)