mars 2019

NBUs debutantpris Trollkrittet til Michael Stilson

«Og så, av og til, dukker det opp en bok som nærmest renner over av fortellerglede, spenst – og som gir leseren denne unevnelige fryden som inntreffer under inntak av god litteratur. Boken rammer rett og slett leseren sin. Årets debutant har skrevet en slik bok.» Det mener juryen om fjorårets beste debutant.

Omslag: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser

Litteraturformidlingens arenaer og praksiser

I Litteraturformidlingens arenaer og praksiser blir, som tittelen antyder, de ulike stedene hvor litteraturformidling for barn og unge finner sted, undersøkt nærmere. Boka er et resultat av et forskningsprosjekt med utgangspunkt i Norsk barnebokinstitutt, men inkluderer bidragsytere fra flere sentrale barnelitterære forskningsmiljøer.

Skolebibliotek på timeplanen

På tross av faglig og politisk enighet om skolebibliotekenes betydning for elevenes lesekompetanse, er bibliotekene rundt omkring på norske skoler svært ulikt utformet – og prioritert. Hvorfor er tilbudet så tilfeldig? Barnebokinstituttets Ingeborg Sivertsen Landfald har tatt en titt på situasjonen.

Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen

I Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen belyses skolebibliotekets rolle som en del av den pedagogiske virksomheten i grunnskolen, og den sentrale rollen et velfungerende skolebibliotek har i leseopplæringa.

Å bygge en dome – eller hvordan utenforskap kan uttrykkes på flere måter

At barn ekskluderes fra viktig sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer forsterker opplevelsen av å ikke høre til. Som en del av Redd Barnas kampanje Rett til lek og fritid søkte derfor Redd Barna og Norsk barnebokinstitutt midler til et felles prosjekt der vi gjennom skrivekurs og forfattermøter skal øke bevisstheten om barns utenforskap. Hvordan få barn og unge selv til å uttrykke egne erfaringer og utfordringer?

Margrete Rasmussen

Digitalt i biblioteket? Erfaringer fra Bergen

«Formidling av spill og annet digitalt innhold er en oppgave for biblioteket som vi ikke kan vente med å møte til bedre avtaler forhandles frem» skriver Margrete Rasmussen ved Bergen Offentlige Bibliotek i dette innlegget om deres digitale tilbud til barn og unge.