Hopp til innholdet

Bøkenes magi og bærekraft

Fra feiringen av Norsk barnebokinstitutt 40 år 1979-2019

Sent i november ble det endelig tid til å feire instituttet 40-års jubileum. Etter et travelt år var det ekstra hyggelig å invitere bredt og stort, og samle venner og fagkolleger, nåværende og tidligere studenter og samarbeidspartnere, representanter fra styre og råd, og Kulturdepartementet til fest i våre lokaler.

Og fest ble det, med taler fra statssekretær Jan-Christian Kolstø fra Kulturdepartementet, styreleder Torbjørn Urfjell, tidligere direktør Karin Beate Vold, og nåværende direktør Kristin Ørjasæter:  

– Norge og Norden er kjent for god litteratur for barn og unge. Dette kjennetegnes av både litterær kvalitet og tematisk bredde, sa statssekretær Jan-Christian Kolstø. Men god litteratur og magiske leseropplevelser kommer ikke av seg selv. Mange må bidra for at vi som samfunn skal få til dette. Vi trenger gode forfattere. Gode formidlere. Bibliotekarer og lærere. Vi trenger kunnskap. Og vi trenger tilretteleggere. Her kan du lese hele talen (PDF).

Styreleder Torbjørn Urfjell snakket om Norsk barnebokinstitutts oppdrag: – Barnelitteraturen setter den oppvoksende slekt i stand til å forstå seg selv og dem rundt seg, og i forlengelse av Kulturmeldingen 2019 kan vi trygt slå fast at den norske barne- og ungdomslitteraturen bidrar til å styrke demokratiet. Norsk barnebokinstitutt skal være et møtested som skal bygge kompetanse og produsere kunnskap, og det handler om å utvikle de utdanningene som finnes. Framover skal vi spesielt forske på hvordan FNs bærekraftsmål løftes inn i barne- og ungdomslitteraturen. Det tror jeg også er viktig for å sette oss inn i en større samfunnsposisjon. Her kan du lese et større utdrag fra talen.

– Faktum var at både Sverige, Danmark og Finland hadde barnebokinstitutt, forskning på gang og kanaler for kritikk og debatt. Vi hadde ingenting. Så å si, sa Karin Beate Vold i sin tale. Da jeg tok hovedfag i 1976, måtte studentene søke spesielt om å få ta barnelitteratur som egen emnekrets. Vi arrangerte selv de første seminarene. Og faglitteraturen fant vi helst i nabolandene. Studentene etterlyste barnelitteraturen som akademisk felt. Først seint i 1981 åpnet et Norsk barnebokinstitutt for publikum i Oslo – på Bankplassen – med 140 m2 i kjelleren under gamle Norges Bank, der Arkitekturmuseeet er i dag – med en boksamling på da 10 000 bind og to halve stillinger.  Her kan du lese hele talen.

Vi har også intervjuet Karin Beate Vold til våre nettsider om hennes arbeid med å bygge opp instituttet
Les Nybrottsarbeid i en barnelitterær gullalder

– I dag er Norsk barnebokinstitutt en kunst- og kunnskapsinstitusjon og et møtested for de som arbeider med barne- og ungdomslitteratur, sa Kristin Ørjasæter, som nasjonalt institutt er det vår oppgave å fungere som et bindeledd mellom de ulike barne- og ungdomslitterære virksomhetene i Norge. Som kunst- og kunnskapsinstitusjon gjennomfører vi stadig nye forskningsprosjekter. Når vi går videre nå, kompletteres kunnskapen med kunstnerisk utviklingsarbeid, som handler om å benytte kunstneriske metoder i undersøkelsen av hva barne- og ungdomslitteratur er og gjør. Ambisjonen vår er også fortløpende kunnskaps-formidling, stadig løfte aktuelle problemstillinger av barnelitterær relevans, invitere til seminarer for å diskutere, for eksempel om hvordan barnelitteraturen kan favne sine lesere når vi er et samfunn med mange medier, flere språk, og med svært ulike individuelle erfaringer. Her kan du lese hele talen.

Etter talene ble det sang og tapas, kake og musikk, og sist, men ikke minst, en quiz med laginndeling og natursti inn i fantasyinspirerte møterom, hvor vi ble utfordret på alle nivåer av barnelitterær kunnskap. Det ble hard konkurranse, tilløp til utpressing av konkurrerende lag og solid fremføring av slampoesi-inspirerte limericks i finalen, til stor jubel fra publikum.

I den siste delen av dette jubileumsåret har vi også invitert en rekke folk til å si noe om en hjertesak om barnelitteratur eller det barnelitterære feltet. Hva er viktig for dem akkurat her og nå? Også mange av instituttets ansatte har bidratt. Samlet er dette blitt en serie innlegg vi er stolte av.

Vi går inn i de neste førti med nytt pågangsmot etter feiringen og gleder oss til nye prosjekter og samarbeid i årene som kommer!

Relaterte innlegg