Hopp til innholdet

40-årsjubileum for ikonotekstbegrepet

Molly Faustmans Stugan vid älven (Wahlström & Widstrand 1942) og Renées dagbok (Svensk lärartidnings förlag 1937)
Hallberg viser i artikkelen til Molly Faustmans Stugan vid älven (Wahlström & Widstrand 1942) og Renées dagbok (Svensk lärartidnings förlag 1937)

I 1982 lanserte Kristin Hallberg ikonotekst som en betegnelse på samspillet mellom verbaltekst og bilder. I en ny artikkel i Barnelitterært forskningstidsskrift, Ikonotext revisited – ett begrepp och dess historia, ser Hallberg tilbake på begrepets teoretiske kontekst, der især Ricœurs diskursanalyse spilte en betydelig rolle. Videre følger hun den utviklingen begrepet har fått gjennom 40 års bruk av andre forskere.

Selv om ikonotekst-begrepet ikke i utgangspunktet var forbeholdt bildebokmediet, er det bildebokforskningen som først og fremst har benyttet det. Men ikonotekst er et begrep for analyse av alle medieformer som kommuniserer med både verbaltekst og bilde, og Hallberg understreker dette gjennom nye eksempler.

Relaterte innlegg