Hopp til innholdet

Å skape historier sammen

Litteraturformidling for barn og ungdom med kort botid i Norge

Foto: Tord F. Paulsen

Norsk barnebokinstitutt ønsker velkommen til seminar

Tid: Tirsdag 26. september kl. 10.00 til 15.00
Sted: Nasjonalbibliotekets auditorium, Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo. Arrangementet blir strømmet. Du trenger kun påmelding hvis du deltar fysisk.
Påmeldingsfrist: 19. september.

Dette seminaret handler om hva litteraturen kan gjøre for barn og ungdom som har kort botid i Norge. Hvordan opplever de kollektiv høytlesning og egen lesing av litteratur? Hva vet vi om denne målgruppen? 

Formidlingslaboratoriet er et nasjonalt prosjekt der vi utvikler og tester formidlingsmetoder i samarbeid med ulike aktører. Målet er utprøving av ny praksis og forskning for bedre formidling av litteratur til og med barn og unge. Siden 2021 har vi jobbet med barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, ungdom med kort botid i Norge, idrettsungdom og barn som har tegnspråk. Formidlingslaboratoriet er en del av Norsk barnebokinstitutts arbeid med leselyst.

Våre samarbeidspartnere

Prosjektet Den flyktningekompetente lærer er ledet av Tone Brendløkken og Ragnhild Liland ved institutt for lærerutdanning, NTNU. De har som mål å gi kommende lærere verktøy til å undervise elever med flyktningbakgrunn. I tillegg samarbeider vi med Utdanningsforbundet i Trøndelag ved Siri Denstad Langlo.

Veronica Salinas fra Norsk barnebokinstitutt leder oss gjennom dagen.  

Program

10.00–10.05 Kunstnerisk innslag: Høytlesing av Vannlilje på havet med bilder ved skuespiller og danser Amalie Hyun ju Eggen.

10.05–10.15 Velkommen  
ved Nisrin Maktabi -Barkouki, direktør ved Norsk barnebokinstitutt.

10.1510.45 Vi er nye for hverandre, vi skaper historie sammen. Litteraturformidling for barn og ungdom med kort botid i Norge ved Veronica Salinas, forsker og formidler ved Norsk barnebokinstitutt.

10.4511.05 Å reise gjennom litteraturen ved Janne Gravdal Tjåland, lærer ved Johannes læringssenter i Stavanger intervjuer to ungdommer med kort botid i Norge som har vært deltakerne i Norsk barnebokinstitutts forskingsprosjekt. 

11.0511.20 Kaffepause.

11.2011.45 Den flyktningekompetente lærer ved Siri Denstad Langlo, lærer og tillitsvalgt ved Utdanningsforbundet Trøndelag.

11.45–12.10 Barn og unge med flyktningbakgrunn i Norge: en mangfoldig gruppe med noen felles erfaringer og utfordringer ved Jennifer Drummond Johansen, førsteamanuensis ved OsloMet.
 
12.10–13.00 Lunsj  

13.0013.30 Mellom sand og snø, om å formidle visuell kunst for barn  ved Shwan Dler Qaradaki, kunstner og Ph.d. stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo.

13.3013.40 Kunstnerisk innslag: Opplesning fra Kvit, norsk mann ved forfatter Brynjulf Jung Tjønn.  

13.4014.40 Panelsamtale: Å kunne hvile i kunsten
ledet av Siri Denstad Langlo med Shwan Dler Qaradaki, Jennifer Drummond Johansen og Veronica Salinas.

14.4015.00 Spørsmål fra salen og oppsummering ved Veronica Salinas.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 19. september.

Bidragsytere

Amalie Hyun ju Eggen

Amalie Hyun ju Eggen er en allsidig utøvende kunstner, bosatt i Oslo. Hun har vært ansatt i SKUDA siden 2019, og jobber prosjektbasert som skuespiller, danser, sanger og koreograf.

Foto: Ann Cathrin Bauchardt.

Siri Denstad Langlo

Langlo er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trøndelag. Med bakgrunn som lærer i barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring har hun god oversikt over utdanningsfeltet. Hun er spesielt opptatt av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige gjennom hele utdanningsløpet. Lærerne må ha kunnskap og kompetanse slik at alle elever kan få et likeverdig opplæringstilbud. Utdanningsforbundet Trøndelag er medskaper i forsknings- og utviklingsprosjektet Den flyktningekompetente lærer og hun er medlem av prosjektledelsen. Målet med prosjektet er å ruste lærerstudenter ved ILU, NTNU til å møte det flerkulturelle klasserommet. Foto: Thor Nielsen.

Foto: Thor Nielsen.

Shwan Dler Qaradaki

Qaradaki er opprinnelig kurder, og kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Hans kunstneriske prosjekter har ofte utspring i hans personlige historie, samtidig som de inngår i en større virkelighet. Shwan har en mastergrad i kunstfag er for tiden Ph.d stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Foto: Tarza Nori Hussein

Brynjulf Jung Tjønn

Brynjulf Jung Tjønn (f. 1980) er forfattar, dramatikar og leiar i Den norske Forfatterforening. Han har utgitt bøker for både barn, ungdom og vaksne. Han har vunne Brageprisen for ungdomsromanen Så vakker du er (2013) og P2-lytternes romanpris for Kvar dag skal vi vere så modige (2021). For diktsamlinga Kvit, norsk mann (2022) blei han tildelt både Kritikerprisen, Ungdommens kritikerpris og Nynorsk litteraturpris.

Foto: Maria Kleppe Vihovde/Cappelen Damm.

Janne Gravdal Tjåland

Gravdal Tjåland er lektor og underviser minoritetsspråklige elever ved Johannes læringssenter i Stavanger kommune. Hun brenner for en inkluderende undervisning som gjør fagene tilgjengelig på en deltakende måte. Hun er opptatt av å synliggjøre elevenes tause kunnskaper og erfaringer, og gi dem mulighet til å delta i det offentlige rom.

Foto: privat

Jennifer Drummond Johansen

Drummond Johansen arbeider som førsteamanuensis ved OsloMet. Hun underviser i psykososialt arbeid med barn og unge med migrasjonserfaring og forsker på temaer knyttet til migrasjon og utvikling, trivsel og psykisk helse for barn, unge og familier i Norge.

Foto: Sonja Balci

Nisrin Maktabi-Barkouki

Nisrin Maktabi-Barkouki har bakgrunn innen bedriftsøkonomi og ledelse. Hun har bla. jobbet som bibliotekleder for Deichman-bibliotekene i bydel Søndre Nordstrand og vært leder for ulike kundesentre i Studentboligene. Hun har også erfaring fra stillinger som seniorrådgiver på Nasjonalbiblioteket og som spesialkonsulent ved Det flerspråklige bibliotek. Fra utlandet har hun jobbet både i bank og hotellnæringen.
Maktabi-Barkouki har også i 2 perioder sittet som utvalgsmedlem i Kulturrådets vurderingsutvalg for oversatt litteratur og som leder for Norsk Pen sitt flerkulturelle utvalg. Hun har medvirket i ulike prosjekter i krysningspunktet mellom flerspråklighet, litteratur og identitet som bla. samarbeidsprosjektet Verdensbiblioteket støttet av Nordisk Råd, Nordisk nettverk for språkkafeer i bibliotek, norsk-arabisk versjon av språkspillet New Amigos og etableringen av Benjamin-rommet til minne om Benjamin Hermansen på Deichman Holmlia.

Foto: Sven Edvard Eriksen

Veronica Salinas

Veronica Salinas jobber som formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt. Hun leder Formidlingslaboratoriet, som er et nasjonalt prosjekt der vi utvikler og tester formidlings-metoder i samarbeid med ulike aktører. Målet er utprøving av ny praksis og forskning for bedre formidling av litteratur til og med barn og unge. Siden 2021 har hun hatt fokus på barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, ungdom med kort botid i Norge, idrettsungdom og barn som bruker tegn som støtte.

Hun er forfatter, skuespiller og dramatiker. Hun er utdannet skuespiller og språkviter i Argentina, og har litteraturutdanning og forfatterutdanning fra Norge. Salinas har gitt ut flere bøker på norsk, og er oversatt til en rekke språk. Hun har jobbet åtte år som rådgiver og formidler i organisasjonen Leser søker bok, og har lang erfaring i å tilgjengeliggjøre litteratur for nye grupper. Hun underviser både på forfatterutdanningen på bachelornivå og på masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt.

Foto: Kristin Aafløy Opdan

Relaterte innlegg