Hopp til innholdet

Ære og fantasylitteratur

Cecilie Cathrine Takle, tidligere ansatt ved Norsk barnebokinstitutt, nå ansatt ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder, disputerte for ph.d.-graden med avhandlingen «Honor Codes in Siri Pettersen’s The Raven Rings» fredag 22. januar 2021 ved Universitetet i Oslo:

Cecilie Takle
Cecilie Takle. Foto: UiO

«Cecilie Takles avhandling er en studie av æreskoder i Siri Pettersens fantasytrilogi Ravneringene. Æreskoder kan anses som en form for trafikkregler som medlemmer i en kultur retter seg etter, både på individnivå og i møte med andre. Noen æreskoder er nedskrevne, mens mange er uskrevne. Noen mennesker er mest opptatte av «ekstern ære», det vil si for eksempel heder og berømmelse. Andre blir mer motiverte av «intern ære», det vil si å gjøre det som er riktig, selv om de ikke nødvendigvis får anerkjennelse fra andre for det. Ære kan være vanskelig å beskrive og forklare fordi innholdet i begrepet varierer så mye fra kultur til kultur, og hva som regnes som «ærbart» har også endra seg gjennom historien. Takle undersøker hvordan man kan nærme seg et så komplekst begrep som ære gjennom eksempler fra fantasylitteratur.»

Les mer: Disputas: Ære og fantasylitteratur

Avhandlingen som PDF fra UiOs sider

Vi gratulerer!

Relaterte innlegg

Stikkord: