Hopp til innholdet

Anne Skaret er ansatt som forsker i nytt forskningsprosjekt

Norsk barnebokinstitutt har ansatt Anne Skaret som forsker i en 20% stilling. Skaret jobber som førsteamanuensis på Høgskolen i Hedmark, i avdelingen for lærerutdanning og naturvitenskap. Hos NBI skal hun jobbe med et nytt prosjekt om formidling av litteratur for barn og unge.

Du er midlertidig ansatt som forsker, hva vil hovedoppgavene dine være?

– Det overordnete målet for prosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse er å utforske og fremskaffe mer forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom litteratur og formidling.  Jeg er ansatt ved NBI som forsker i prosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser, et prosjekt som undersøker forholdet mellom litteratur og formidling. Jeg har et særlig ansvar for å utvikle og gjennomføre en empirisk studie av litteraturformidling, både slik den foregår i regi av DKS og Turnéorganisasjonen for Hedmark og slik den foregår i en annen delstudie i forskningsprosjektet, nemlig gjennom tre forfatteres kunstneriske utviklingsarbeid. Ved å studere grensesnittet mellom litteraturformidlerne, litteraturen og skoleelevene vil jeg søke å finne svar på hvordan litterære tekster kan formidles av litteraturformidlere gjennom bruk av ulike ressurser og medier, hvordan skoleelever opplever og forstår litteraturformidlingsforestillinger, samt i hvilken grad og på hvilke måter litteraturforestillinger gir elevene en kunstopplevelse.

Hva tror du blir utfordringen med prosjektet?

Mange studier av litteraturformidling tar utgangspunkt i bibliotekarers formidling av litteratur i bibliotekene. Ettersom vi skal arbeide med en annen empiri, altså Turnéorganisasjonen i Hedmarks litteraturforestillinger og tre forfatteres kunstneriske utviklingsarbeid, vil det bli en utfordring i prosjektet å utvikle en teoretisk ramme som denne empirien kan studere i lys av. Det vil også bli en utfordring å utvikle hensiktsmessige tilnærmingsmåter og metoder for å studere hvordan litteraturformidling oppleves og forstås av litteraturformidlerne selv og av skoleelevene som opplever litteraturforestillingene på de ulike skolene.

Relaterte innlegg