Hopp til innholdet

Bærekraftsbiblioteket er klart

Bøker fra Bærekraftsbiblioteket
Bøker fra Bærekraftsbiblioteket, foto: Niklas R. Lello

Bærekraftsbiblioteket er nå komplett, og klart til å tas i bruk. Du finner Bærekraftsbiblioteket på FN-sambandets nettsider, med boklister, aktivitetsforslag og veiledningsmateriale for alle de 17 bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, og dette innebærer aktiviteter også på lokalt nivå. Bærekraftsbiblioteket er en nasjonal satsing og er tilgjengelig i sin helhet på FN-sambandets nettsider.

Bærekraftsbiblioteket gir barna en litterær tilgang til refleksjon over utviklingen av samfunn, økonomi og natur, og en bedre verdensforståelse. Prosjektet er en norsk versjon av FNs Sustainable Devlopment Goals Book Club, og er tilpasset barn i alderen 6-12 år.

Bærekraftsbiblioteket består av 17 boklister med oppfølgingsmateriale i form av oppgaver og spørsmål. Hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål. Hver bokliste ledsages av et oppfølgingsmateriale. Dette legger til rette for samtaler om de bøkene man har lest, og refleksjon over det aktuelle bærekraftsmålet. I tillegg åpner det for eget engasjement hos leseren.

Veiledningsmaterialet er utarbeidet for voksne og inneholder blant annet forslag til litterære samtaler, veiledning til lesesirkler og forslag til skriveoppgaver. Forslag til flere ressurser for voksne finnes også på nettsiden.

Dette er et prosjekt som engasjerer barna, styrker deres selvtillit som samfunnsaktører, og setter dem i stand til å delta i samtaler om aktuelle temaer.

Påmeldingen er åpen, og vi inviterer skoler, biblioteker og andre organisasjoner over hele landet til å delta!

Relaterte innlegg