Hopp til innholdet

Bærekraftsbiblioteket – Les for framtida!

Et nasjonalt prosjekt for barn mellom 6 og 12 år

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler om FNs 17 bærekraftsmål for barn i alderen 6–12 år.

FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta. Det vil innebære aktiviteter også på lokalt nivå. Bærekraftsbiblioteket er en nasjonal satsing som er tilgjengelig på FN-sambandets nettsider.

Bærekraftsbiblioteket gir de deltakende barna en litterær tilgang til refleksjon over utviklingen av samfunn, økonomi og natur, og sammenhengen mellom omverdens- og verdensforståelse. Prosjektet er en norsk versjon av FNs Sustainable Devlopment Goals Book Club, og er tilpasset barn i alderen 6-12 år.

Bøker til hvert mål

Bærekraftsbiblioteket består av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål. Hver bokliste ledsages av et oppfølgingsmateriale for voksne som viser hvordan man kan snakke om bøkene man har lest, forslag til andre typer aktiviteter og hvordan de kan forberedes, og viser hvordan man med utgangspunkt i den aktuelle boka kan reflektere over bærekraftsmålet og hva man selv kan gjøre.

Tilpasses individuelt

Boklistene er delt inn i aldersgruppene 6–8 år, 8–10 år, 10–12 år, og organisert slik at det er lett å finne titler som passer for barn med ulik lesekompetanse. Til hver bokliste gis det informasjon om hvordan de foreslåtte aktivitetene kan forberedes, mer informasjon om bærekraftsmålet, samt angivelse av hvilke deler av læreplanverket det aktuelle materialet kan innpasses under og hvordan.

Dette er et prosjekt som engasjerer barna, styrker deres tro på seg selv som samfunnsaktører, og gir dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om stadig mer aktuelle temaer.

Materialet til de fem første bærekraftsmålene er nå klart, og de 12 siste vil lanseres fortløpende fram mot skolestart. Alt tilgjengelig materiale finner du på FN-sambandets nettsider.

Påmeldingen åpner 4. mai, og vi inviterer skoler, biblioteker og andre organisasjoner over hele landet til å delta.

Hvem står bak?

Bærekraftsbiblioteket er et samarbeid mellom Norsk barnebokinstitutt, FN-sambandet, Den Norske Forleggerforening, Norsk Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet og Lillehammer UNESCO Litteraturby.

Sekretariatet har tilhold på Norsk barnebokinstitutt.

Kontaktpersoner

For overordnede spørsmål
Kristin Ørjasæter
direktør Norsk barnebokinstitutt
kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no
Mobil: 416 82 158

For praktiske spørsmål til prosjektet:
Hanna Aanerud
administrasjonskonsulent Norsk barnebokinstitutt
Hanna.Aanerud@barnebokinstituttet.no
Mobil: 932 64 567

Relaterte innlegg