Hopp til innholdet

Barnehagefolk feirer bildeboka

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde: Jonathan Borba / Unsplash

Årets første utgave av fagtidsskriftet Barnehagefolk er viet bildeboka, og hva den kan være i barnehagen.

«Har vi glemt bildebokas muligheter?» Spørsmålet stilles av redaktør Birgitte Fjørtoft på lederplass. Hun peker på «all verdens programmer, metoder og læringsopplegg [som] omtrent bombarderer barnehagene».

Møte med bildebokskaperne

Tidsskriftet ser på bildeboka fra en rekke vinkler. Du får møte bildebokskapere som Camilla Kuhn, Widar Aspeli, Hannah Milemann, Anna Fiske og Hilde Hodnefjeld i en enquête, der de snakker om sitt eget forhold til bildeboka og hvilken plass den kan ha i barnehagen. De kommer også med hver sin bokanbefaling.

Temautgaven berører temaer som mangfold i bildebøker, formidling av bildebøker i barnehagen og samspill med barna og ulike former for bildebøker, som eksempelvis de ordløse bildebokene. Illustratør og forfatter Lisa Aisato forteller i et intervju om hvordan hun jobber med bildebokmediet.

Bildebøkene vi bruker i barnehagen kan være utgangspunkt for uendelig mye fantastisk pedagogisk samspill

Birgitte Fjørtoft, redaktør i Barnehagefolk

Lek og alvor

Redaktør Fjørtoft har også snakket med forfatter og illustratør Svein Nyhus i et lenger intervju om hans forhold til bildebøker, og om hans egne bøker, fra bøker som inspirer til lekende samspill og undring med barnet til de mer alvorlige bøkene som tar opp vanskelige temaer.

Én av disse mer alvorlige fortellingene er Gro Dahles Sinna mann, som er illustrert av nettopp Nyhus. Boka handler om familievold, og har i følge Nyhus «vært overraskende viktig og fått stor betydning som samtaleåpner». Denne nå 20 år gamle boka er også grunnlaget for en artikkel av Kjersti Lersbryggen Mørk, som er stipendiat her på instituttet. Hun tar for seg hvordan boka formidler familievold fra barneperspektivet, et tema hun også jobber med i sin doktorgradsavhandling.

Hele utgaven av Barnehagefolk nr. 1 2023 ligger i skrivende stund tilgjengelig på tidsskriftets nettsider.

Relaterte innlegg