Hopp til innholdet

Barnelitterært forskningstidsskrift med temanummer om dannelsesprosesser

Illustrasjonsbilde
Foto: @akaimade via Twenty20

Diskusjonen om dannelsesprosesser i barnelitteraturen påvirkes av den historiske og politiske konteksten til enhver tid. Dagens mediehverdag og politiske landskap gjør at spørsmål om hva barnelitteratur skal være og gjøre har fornyet aktualitet.

Våren 2020 etterlyste Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) bidrag til diskusjonen om barnelitterære dannelsesprosesser i lys av digitalisering og politisk dagsorden. Tidsskriftet har nå lansert et temanummer med de innsendte artiklene. Tekstene i denne utgaven undersøker mange ulike temaer innenfor dette feltet, og vil bli løpende publisert.

Bildebokapper i barnehagen

Først ut er Trude Hoel og Elise Seip Tønnesen med artikkelen Litterært engasjement og innlevelse i bildebokapper. En empirisk studie av applesing i barnehagen. Hoel og Tønnesen undersøker den litterære opplevelsen hos barn som leser fire ulike bildebokapper. De har analysert 24 videoopptak av app-lesing i barnehagen, og undersøker hva som skaper den litterære innlevelsen hos barna, og hvordan deres engasjement følges opp av barnehagelæreren som leser med dem.

Artikkelforfatterne viser at den litterære innlevelsen er påvirket av de interaktive elementene i appene, men også av ulike typer fortellinger, som har ulikt potensial for leserens innlevelse i historien. For eksempel kan et dvelende plot åpne for at barna trykker på skjermen og utforsker rommet som fortellingen utspiller seg i, mens bruk av lyd og rytme i appen framhever spenningen i et mer handlingsdrevet plot. Når de digitale trekkene i appen legger opp til en lesemåte som er tilpasset fortellingen, kan de bidra til en estetisk opplevelse hos leseren.

CFP: Space, Place and Geography in Children’s Literature

Forskningsprosjekt

Flere av artiklene i dette temanummeret vil ha utspring i vårt forskningsprosjekt Barnelitterære dannelsesprosesser, hvor vi legger begrepet ’barnelitterær dannelse’ under forskningslupen og stiller følgende spørsmål: Hvordan kan vi forstå dette begrepet, og hva innebærer et dannelsesperspektiv for vår forståelse av hva barnelitteratur er og gjør i dag? Er det i det hele tatt mulig å forene forventninger om barnelitteraturens dannelsesfunksjoner med kunstnerisk frihet?

Barnelitterært forskningstidsskrift er et åpent tilgjengelig tidsskrift som utgis av Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Universitetsforlaget.

Relaterte innlegg