Hopp til innholdet

Bjørn Sortland blir professor ved Norsk barnebokinstitutt

Bjørn Sortland

Bjørn Sortland, foto: Niklas R. Lello

Forfatter Bjørn Sortland tiltrer stillingen som professor i skrivekunst i januar 2020.

Norsk barnebokinstitutt arbeider med å etablere en masterutdanning i barnelitterær skrivekunst i tillegg til vår eksisterende forfatterutdanning på bachelornivå. I sammenheng med dette styrker vi fagressursene på instituttet, og har ansatt Bjørn Sortland som professor i skrivekunst i en 50 prosent stilling over fire år.

Sortland skal arbeide med innhold, veiledning og undervisning ved begge våre skrivekunstutdanninger, samt bidra til å utvikle vår kursportefølje. Han skal også delta i kunstnerisk utviklingsarbeid, og med fagutvikling og formidling av fagkunnskap på det barne- og ungdomslitterære skrivekunst- og formidlingsfeltet.

– Vi er heldige som får Bjørn Sortland med på laget når vi nå skal utvide undervisningstilbudet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling, sier instituttets direktør Kristin Ørjasæter.
– Sortland har en svært bred litterær erfaring som vil komme godt med i videreutviklingen av det kunstneriske fagmiljøet ved Norsk barnebokinstitutt. Det skal romme et mangfold av litterær kompetanse og kunstneriske uttrykk.

Sortland har tidligere undervist ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og hatt skrivekurs på Kunsthøgskolen og på Høyskolen Kristiania i Bergen. Han har også undervist i kreativ skriving ved Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet, og om barne- og ungdomslitteratur ved universiteter i utlandet. Han har holdt skrivekurs for barn og unge, og hatt mange ulike formidlingsoppdrag i skolen.

– Eg synes det er eit privilegium å undervisa, samt å bidra med å skapa forståing for tekstar og sjangrar av alle slag. Ikkje minst er eg oppteken av det praktiske og konkrete i å skriva god litteratur, sjølve skrivekunsten, om ein vil. Å komma inn i ein samanheng som Norsk barnebokinstitutt, som tek vare på begge desse aspekta, i tillegg til forskning, fagutvikling og meire til, er stas. Dei gongene eg tidlegare har vore gjesteforeleser her, har eg møtt svært kompetente studentar og ansatte, så eg gler meg til å ha dette gode miljøet som arbeidsplass, seier Bjørn Sortland.

Bjørn Sortland har siden debuten i 1992 skrevet for barn, ungdom og voksne i ulike medier og sjangre, gitt ut bildebøker, fag- og skjønnlitterære tekstbøker og skrevet film- og teatermanus. Sortlands bøker er oversatt og utgitt i 24 land, og han har mottatt flere norske og internasjonale priser for sitt forfatterskap.

Henvendelser kan rettes til direktør Kristin Ørjasæter (kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no / 416 82 158) eller Bjørn Sortland (bjorn.sortland@gmail.com /958 09 898).

Relaterte innlegg