Hopp til innholdet

Boklov på høring: lovfestet fastpris, lydbøker til alle og forhandlingsrom for kunstnerne 

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i Nasjonalbibliotekets auditorium i mars i år. Foto: Niklas R. Lello

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til boklov med mål om å sikre kvalitet, mangfold, bredde og tilgang for alle. 

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen la torsdag 18. august regjeringens forslag til ny boklov ut til høring. I en pressemelding sier ministeren: «Jeg er stolt av å presentere et forslag til boklov som sikrer kvalitet, mangfold, bredde og tilgang for alle.» 

Illustratør og designere til forhandlingsbordet 

Direktør ved Norsk barnebokinstitutt, Kristin Ørjasæter, mener det er gledelig at boklovforslaget inviterer illustratørene inn i varmen:  

– Det er ikke en dag for tidlig, hevder hun.
– Barne- og ungdomslitteraturen er helt avhengig av illustratører. Nå, endelig, ser det ut til at de skal få samme tilgang til forhandlingsbordet som forfatterne, sier Ørjasæter. 

Lovforslaget som nå er lagt ut til høring gir også illustratører unntak fra konkurranseloven for å forhandle kollektivt om normalavtaler, på lik linje med de andre kunstnerne på bokfeltet, forfatterne og oversetterne. Fordi bokillustratører og -designere til nå ikke har vært omfattet av samme unntak fra konkurransereglene som forfattere og oversettere, har samarbeid om honorar vært i strid med konkurransereglene. 

– Nå blir det kakefest for å feire! jubler daglig leder i Grafill, Lene Renneflot på organisasjonens nettsider. “Endelig kan arbeidet med kollektiv forhandling om normalkontrakt for illustratørene begynne. Dette har vært et tidkrevende og møysommelig arbeid. Vi gleder oss til å dele seieren med alle våre venner i kulturfeltet og, ikke minst, alle illustratørene som har ventet på denne viktige dagen!”  

Fastpris 

Regjeringen mener at fastprisordningen er vesentlig for å oppnå bredde, mangfold, kvalitet og tilgjengelighet innen litteraturfeltet, og de forslår derfor å innføre obligatorisk fastpris på nye bokutgivelser. Dette mener de vil sikre forutsigbare rammevilkår for forfattere, forlag og bokhandlere. De foreslår en rullerende fastprisordning med varighet på 12 eller 18 måneder fra utgivelsesdato. 

Dette er noe Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) også er positive til. I en uttalelse på sine egne nettsider sier NBUs leder Alexander Løken «Umiddelbart er jeg fornøyd med at vi ser ut til å få en fastpris som i praksis varer lenger enn den vi har i dag. Det vil gi en forutsigbarhet for forfatterne. Fastprisen forlenger levetiden til nye bøker i priskonkurranse med paller dekket av tilbudsbøker. Samtidig er lydbøker en viktig del av inntektsgrunnlaget til mange barnebokforfattere, som helst ikke vil vente for lenge på at boka skal gjøres tilgjengelig i strømmetjenestene.» 

Lydbøker til nedlasting 

Det er også foreslått at tilbydere av lydbøker gjennom strømming i tillegg skal være nødt til å tilby de samme bøkene for enkeltvis kjøp via nedlastning, såkalt eksemplarsalg, for å bedre kundenes tilgang på lydbøker. 

– Jeg vet at det er mange sterke meninger om hvordan dette løses best, og jeg regner med at alle som ønsker seg en levende og bærekraftig litteraturbransje, nå bruker høringsperioden godt, sier Anette Trettebergstuen i overnevnte pressemelding. 

Relaterte innlegg