Hopp til innholdet

Celebert besøk fra bokmessen i Kairo

Fra venstre: Steffen Sørum, fagleder for forfatterutdanningen NBI, Irene Hole, seksjonsleder for Det Flerspråklige bibliotek, NB, Ayse Koca, prosjektleder for Bærekraftsbiblioteket NBI, Egypts ambassadør til Norge Mr. Amr Ramadan, president for bokmessen i Kairo, Dr. Ahmed Bahey-Eddin, Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør NBI, Sherin Abdel-Wahab, tolk og oversetter NORLA og Birgitte Eek, formidlingsleder NBI.

11. mai hadde vi besøk på instituttet fra bokmessen i Kairo. Norsk barnebokinstitutt er samarbeidspartner med NORLA når Norge blir gjesteland på bokmessen i 2024.

Dr. Ahmed Bahey-Eddin, president for den internasjonale bokmessen i Kairo, kom sammen med Egypts ambassadør til Norge, Mr. Amr Ramadan, og oversetter og tolk Sherin Abdel Wahab.

Etter en omvisning i lokalene av direktør Nisrin Maktabi-Barkouki fikk gjestene møte ansatte som presenterte sine arbeidsfelt, og deretter en gjennomgang av hele instituttets virksomhet.

«At Norge er gjesteland på bokmessen i Kairo handler ikke kun om å profilere norsk litteratur i Midtøsten, men om å skape reelle møteplasser for kultur, verdi- og meningsutveksling. Litteraturen generelt, og barnelitteraturen spesielt er et godt utgangspunkt for de gode samtalene og Norsk barnebokinstitutt ser frem til å, med sine skrivekunstnere, bidra i et rikt og mangfoldig program på bokmessen i 2024.» sier instituttets direktør Nisrin Maktabi-Barkouki.

Som en del av programmet NBI hadde laget for den egyptiske delegasjonen var også et besøk av Det flerspråklige bibliotek v/Nasjonalbiblioteket ved seksjonsleder Irene Hole og arabisk samlingsansvarlig Rami Tayeh.

NORLA vil lede gjestelandsprosjektet i nært samarbeid med Den norske ambassaden i Kairo, oversetter Sherin Abdel Wahab, Norsk barnebokinstitutt og aktuelle samarbeidspartnere i Norge, samt bokmessen, forlag og bokhandlere i Kairo.

Bokmessen i Kairo har mellom 3 og 4 millioner besøkende og arrangeres i januar/februar hvert år. Den betraktes som inngangsporten til den arabiske litterære verden og får stor presseoppmerksomhet. Programmet omfatter både forfattermøter, bransjetreff, boksalg, program for barn og unge og en rekke andre eventer.  

Norsk litteratur i den arabiske verden
Et av de viktigste målene for den norske satsningen er å styrke rekruttering av oversettere fra norsk til arabisk. Prosjektet skal i tillegg bidra til økt rettighetssalg på lenger sikt og gjøre norsk litteratur mer kjent i den arabiske verden. Satsningen har også et mål om å bidra til utveksling og dialog mellom arabisk og norsk litteraturverden. 

Les også

NORLA og Norsk barnebokinstitutt til bokmessen i Kairo 2024 – Norsk barnebokinstitutt (barnebokinstituttet.no)

Reisebrev fra bokmessen i Kairo 2023 – Norsk barnebokinstitutt (barnebokinstituttet.no)

Norge blir gjesteland på Bokmessen i Kairo 2024  – NORLA

Relaterte innlegg