Hopp til innholdet

CFP: Forskningsartikler om samisk barnelitteratur

  • av
Foto: Thom Reijnders via Unsplash

Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) inviterer nå forskere til å delta i et spesialnummer dedikert til samisk barnelitteratur.

Samisk barnelitteratur skrives i flere land på flere samiske språk, i tillegg til norsk, svensk, finsk og russisk. Litteraturen inkluderer romaner, noveller, biografiske fortellinger og lyrikk, muntlige sjangre som eventyr, sagn, myter og lyriske uttrykk som joik, i tillegg til sammensatte tekster som film og bildebøker. Samisk barnelitteratur er en arena for grenseoverskridelser og kulturmøter. Selv om det de siste årene har vært en utvikling der det skrives og utgis mer samisk barnelitteratur, er denne litteraturen fortsatt lite synlig i litteraturkritikken og litteraturforskninga.

Barnelitterært forskningstidsskrift ønsker nå bidrag som eksempelvis utforsker  følgende:

  • Særpreg og karakteristika ved samisk barnelitteratur, sjangerstudier.
  • Estetiske kvaliteter ved samisk barnelitteratur, som språklige og litterære virkemidler og særtrekk, motiver, fortellerteknikk.
  • Samisk barnelitteratur i møte med andre modaliteter, medier og kunstuttrykk, herunder film, musikk, sammensatte tekster og lydbøker.
  • Forholdet mellom muntlig og skriftlig tradisjon i samisk barnelitteratur.
  • Samisk barnelitteraturhistorie/litteraturhistoriske drøftinger.
  • Systematiske oversiktsstudier, for eksempel over utbredelse og omfang av samisk barnelitteratur og forskning på samisk barnelitteratur.
  • Teoretiske perspektiver som dekolonialisme, økokritikk, feminisme, sammenlignende studier, urfolksmetodologi, osv.
  • Samisk barnelitteratur i skolen, samisk barnelitteraturdidaktikk, samisk litteratur i læreverk.
  • Litterært kretsløp, tilskuddsordninger, politiske føringer, bokhistorie.

Abstrakt på rundt 300 ord kan sendes til BLFT innen 12. juni i år. Teksten bør inneholde artikkelens tema og hovedproblemstilling og skissere det teoretiske grunnlaget. Tekstene kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Barnelitterært forskningstidsskrift er et open access-tidsskrift som har som mål å fremme aktuelle tverrfaglige dialoger om barnelitteratur og dens forbindelser til ulike medier og kunstformer.

Relaterte innlegg