Hopp til innholdet

Debatten NRK Super ikke vil ha

Fjerde desember hadde undertegnede en kronikk i Klassekampen hvor jeg påpekte fraværet av norsk samtidslitteratur for barn og unge på NRK Super. Svaret jeg fikk av kanalen var nedslående, og det virker som om NRK Super ikke er ute etter å forbedre seg.

I min kronikk trakk jeg frem skjevheten mellom programmer som driver med kunnskapsformidling og programmer som tar for seg kunstformidling. Det finnes flere naturfagsprogrammer, men ikke et eneste dedikert til litteratur og/eller kunst. Jeg kontaktet NRK Super tidligere i år for å spørre hvorfor det var slik. Jeg fikk til svar at det var et spørsmål om ressurser. Som jeg skrev i kronikken; dette er ikke et svar jeg aksepterer uten videre. Jeg tror det er et spørsmål om prioriteringer, for jeg vet godt at det finnes mange gode litteratur- og kunstformidlere for barn i Norge.

Svaret fra NRKs Supers programredaktør, Hildri Gulliksen, var litt som forventet. Det ble henvist til litterære drypp her og der. Fra kronikken i KK 4.12.15: Daglig formidler vi litterære fortellinger i Radio Super, vi omskaper litterære fortellinger til tv-drama […], forfatterne av våre tv-dramaer lar karakterene leve videre i bokform(..) og vi dekker bokutgivelser og litterære arrangementer journalistisk.

Foto: tv.nrksuper.no

Det NRK Super gjør er bra, men om det er god eller nok formidling av den norske samtidslitteraturen er jeg usikker på. I kronikken min påpekte jeg

at det i NRK Supers visjon heter at «Vi skal være et univers som speiler et kulturelt mangfold og som styrker barnas identitet og selvfølelse. Vår viktigste oppgave er å formidle gode historier og innhold som er forankret i norsk språk og kultur.» En visjon som helt åpenbart rommer muligheter for kunst- og litteraturformidling. Gulliksen ser heller på dette som at NRK Super er alle barns univers, men at det er vanskelig å finne balansegangen. Men det må vel være lett å se at det er i ubalanse når kunst og litteratur får smuler, som en reportasje her og en quiz der, mens naturvitenskapen får tre eller fire programmer i uka?

Gulliksen ser ikke ubalansen: Barnelitteraturen er ikke fraværende i NRK Super. Men kunne vi gjort mer? Absolutt. Burde vi gjort mer? Det er lett å forstå at Norsk barnebokinstitutt mener det. Jeg er ikke umiddelbart enig. Et utsagn som burde heve noen øyenbryn. En programdirektør som ser at man kan gjøre mer, men ikke synes de burde. Dette utsagnet førte til et svar fra meg 9.desember, med tittelen «Godt nok?».

Fra svaret:

Jeg etterlyser ikke innslag som har slektskap til litteratur, jeg etterlyser et program om litteratur og kunst for barn. Gulliksen skriver selv at deres oppgave er «å tilby alle barn noe som er interessant og relevant for dem». Men hun nevner ikke at NRK Super har flere programmer om naturvitenskap, mens jeg ikke finner et eneste program dedikert til litteratur og andre kunstopplevelser. Det mest nærliggende er Øisteins blyant, et program med stor suksess som viser at barn er interessert i å lære flere kunstarter. Også barn som driver med annet enn sport og vitenskap, fortjener denne muligheten for identifikasjon, som Gulliksen skriver er en sentral oppgave for NRK Super. Statskanalen for barn gjør veldig mye bra, men jeg syns absolutt dere burde gjøre mer. I første omgang kan dere selv etterlyse gode ideer til hvordan et program om litteratur og/eller andre kunstarter kan se ut.

NRK Super har valgt å ikke svare på denne. De er fornøyde med sin innsats på litteratur- og kunstfeltet, selv om Gulliksen avsluttet sin kronikk med en oppfordring til å la oss fortsette å lete etter samarbeid som styrker oss begge, og som sikrer barn gode fortellinger og opplevelser. NRK Super tok altså ikke min utfordring om å satse mer på norsk barnelitteratur, men kontret heller med en utfordring til samarbeid. Ballen ble kastet tilbake til barnelitteraturen, og NRK Super fortsetter som før. Hvis ikke et samlet barnelitteraturfelt i Norge velger å gjøre noe med saken. Og der kommer jeg med en ny utfordring. Hva kan vi gjøre?

Relaterte innlegg