Hopp til innholdet

Debatten om kjønn i nominasjonene til ARKs barnebokpris

Illustrasjonsbilde - aftenposten.no

Illustrasjonsfoto

Vi har samlet innleggene i debatten om kjønnsrepresentasjon i nominasjonene til ARKs barnebokpris.

«Jeg vet ikke hva slags kriterier som legges til grunn for utvelgelsen, eller kjønnsfordelingen hos de involverte, men det hadde vært interessant å høre om ARK i det hele tatt ser på gutter som en interessant målgruppe.»

Dette skrev Steffen Sørum i et innlegg i Aftenposten 21. august 2019, der han rettet et kritisk blikk mot kjønnsrepresentasjonen blant forfattere og hovedpersoner i nominasjonene til ARKs barnebokpris de siste fire årene. Vi forsøker her å oppsummere debatten som fulgte:

21. august 2019: De siste årene er 19 forfattere nominert til ARKs barnebokpris. 17 av dem har samme kjønn, Steffen R. M. Sørum i Aftenposten

22. august 2019: – Forfatterens kjønn tillegges ingen vekt, Maren Ørstavik snakker med kategorisjef i Ark, Cecilie Granli-Brekke i Periskop.no

23. august 2019: ARKs barnebokpris har «bare» 60 prosent mannlige vinnere. Det er bedre kjønnsbalanse enn de fleste norske litteraturpriser, Helene Uri svarer Steffen Sørum i Aftenposten

23. august 2019: Kjønnsbalanse i barnebokpris, Helene Uri og Steffen Sørum debatterer i Dagsnytt 18 i NRK P2

26. august 2019: Skal vi snakke om aktuell barnelitteratur eller grave i historiske tall? Steffen Sørum svarer Helene Uri i Aftenposten

28. august 2019: Å ikke se skogen for bare menn, Helene Uri svarer Steffen Sørum i Aftenposten

28. august 2019: Steffen Sørum tuller med tall, Bente Leiknes Thorsen i Periskop

29. august 2019: Det identitetsskapende i litteraturen ligger ikke bare i kjønn, Ole Ivar Burås Storø fra Foreningen !Les i Periskop

Relaterte innlegg