Hopp til innholdet

Den kulturelle skolesekken (DKS) i endring

Den kulturelle skolesekken (DKS) står overfor store endringer i løpet av 2016. Etter at Rikskonsertenes mandat ble endret, og administrasjonen av DKS flyttet dit, har et større arbeid blitt gjort for å utforme «nye» DKS. Arbeidet pågår fortsatt, og antas å være nærmere en konklusjon sommeren 2016.

21. januar ble et nytt forskningsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark lansert. Prosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse skal undersøke hvilken betydning selve formidlingen og formidlingssituasjonen får for én av de kunstartene som er representert i DKS; litteraturen, og nærmere bestemt det som kalles moderne barnelitteratur.

stoler

Foto: Morguefiles free photo

Prosjektet søker blant annet å gi svar på hvordan verkene som blir presentert gjennom DKS blir lest, opplevd og oppfattet, og på denne bakgrunn også forståelsen av hva barnelitteratur er og kan være. Prosjektet ønsker å gi kunnskap som kan være relevant både for kunstnere og formidlere når målet er å nå leseren og gi barn kunstopplevelser.

9.-10. mars deltok NBI derfor på DKS-nettverkssamling på Lillestrøm der temaet var kvalitet – og som rommet både tanker rundt utformingen av den nye strukturen innenfor DKS, og hvordan man kan styrke kvaliteten innenfor de enkelte produksjonene og formidlingen av disse.

Ifølge fungerende direktør i Rikskonsertene, Ådne Sekkelsten, foregår det nå et intensivt arbeid med å legge til rette for den nye utformingen av DKS. Her er noen hovedpunkter fra samlingen:

  • Tydelige styringslinjer bygges opp i samarbeid med Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet
  • Arenaer og nettverk fra utdanningssiden utbygges
  • Det grunnskolefaglige nettverket skal styrkes
  • Koblinger med ulike fagsystemer, aktører og instanser vurderes
  • Samarbeidet med KS styrkes, og arbeidet med fylker og kommuner gjennomgås
  • Nye kommunikasjonskanaler vurderes
20160309_165034

Deltakerne på nettverkssamlingen kom fra hele landet og med ulike relasjoner til DKS, og deltok i gruppearbeid om kvalitet i programmering og distribusjon. Foto: NBI

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres, ifølge Sekkelsten, og mange involverte parter. Den nye strukturen forventes å begynne å fungere fra 2017.

Denne uken sendte Rikskonsertene også ut en utfyllende oppsummering fra nettverkssamlingen i sitt nyhetsbrev (15.03.2016). I saken Ein etat veks frem på rikskonsertene.no kan du lese mer om tankene rundt og arbeidet med «nye» DKS.

 

 

 

 

Fra gruppearbeidet under samlingen, der alle deltakerne var involvert, kom det mange gode og ulike innspill til å styrke kvaliteten, blant annet i  samarbeidet mellom DKS og skolene, som f.eks:

Årssyklus med klar fordeling av oppgaver og ansvar, forpliktende samarbeidsavtaler, nettverksmøter, kulturtorg, turnétilbud, oppfølging av turneer, evaluering, felles kvalitetskriterier og et felles språk for dette for skolen og DKS, muligheter for regional og kommunal tilpasning, og et solid samarbeid mellom skole, utøver og DKS-administrasjon.

Mange har et godt samarbeid med skolene allerede, men et generelt ønske om en mer samordnet oversikt og struktur for hele DKS ble etterspurt. Så gjenstår det bare å se hvordan «nye» DKS framstår etterhvert som planleggingen avsluttes.

 

 

Relaterte innlegg