Hopp til innholdet

Disputas om lesing av bildebøker

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Niklas R. Lello

Tove Sommervold har undersøkt hvordan ungdomsskoleklasser leser bildebøker i norskfaget til sitt doktorgradsarbeid, og disputerer 26. august.

Tove Sommervold ved Høgskolen i Innlandet har forsket på hvordan lærere og elever nærmer seg bildebøker i klasserommet. Hun har funnet at bøkene leses ulikt i samtaler ledet av lærere og av gruppesamtaler mellom elever uten lærerens deltakelse.

Sommervold forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Profesjonsrettede læringsutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 26. august 2020. Disputasen vi strømmes via høyskolens nettsted.

Relaterte innlegg