Hopp til innholdet

Elevtekster om utenforskap blir teater

Her skriver barna tekster under Veronica Salinas og Axel Rios sitt skolebesøk i 2018. Tekstene som har blitt til teater i Agder er skrevet av andre unge.

I et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna og instituttet har Camilla Kuhn holdt skrivekurs med elever på Holte skole i Kristiansand. Nå blir tekstene til en teaterforestilling som skal vises 5. juni.

Redd Barna og Norsk barnebokinstitutt søkte i fjor om midler til et prosjekt, der litteratur skulle brukes til å øke bevisstheten om utenforskap. Prosjektet var en del av Redd Barnas kampanje Rett til lek og fritid, som ønsker å påvirke kommunene til å gjøre mer for at alle barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter.

I 2018 og 2019 har forfatterne Veronica Salinas, Neha Naveen, Lise Grimnes, Camilla Kuhn, Endre Lund Eriksen og Linn T. Sunne holdt skrivekurs for barne- og ungdomsskoleelever rundt om i landet.  Salinas skolebesøk på Ila skole i Trondheim i samarbeid med kunstneren Axel Rios, resulterte i byggingen av en kuppel. Og nå skal elevtekstene fra kurset Kuhn holdt bli teater.

Prosjektet lar barn bruke egne ord til  å beskrive sine erfaringer, og selv om elevene har fått nokså frie tøyler, handler alle tekstene om det å føle seg utenfor et fellesskap, spesielt i fritiden. Teaterforestillingen vises 5. juni, og er satt opp av elevene sammen med teaterlærer Maria Kaalaas ved Kristiansand kulturskole

Relaterte innlegg